Aktualności

151 tysięcy dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 przyznał dofinansowanie na realizację małych projektów w III edycji programu „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”.  Zainteresowanie było bardzo duże, wpłynęło aż 51 wniosków na kwotę blisko 360 tys. zł. Początkowo budżet programu wynosił 100 [...]

Skrócenie czasu pracy

Ze względu na panujące upały powodujące wzrost temperatury w pomieszczeniach biurowych LGD powyżej 30 stopni C, Zarząd podjął decyzję o skróceniu czasu pracy Biura LGD do godziny 14.00 w dniach od 12 do 16 lipca 2024 r.

Wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność

Beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014 - 2020, informujemy, że 18 czerwca 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające [...]

Komunikat – godziny pracy biura

Informujemy, że w związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, w poniedziałek, 24 czerwca 2024 r., biuro LGD będzie czynne do 12.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wdrażanie LSR na lata 2023 – 2027

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027, zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym przedstawiającym schemat wdrażania strategii oraz podstawowe warunki ubiegania się o dofinansowanie. MATERIAŁ DO POBRANIA

Ogłaszamy nabór wniosków w III edycji programu „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

Zapraszamy do składania wniosków w III edycji programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”.  Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD [...]

Komunikat

Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne do godziny 14.00.

Nabory wniosków w 2024 r.

Informujemy, że rozpoczęcie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej będzie możliwe po udostępnieniu przez ARiMR systemu teleinformatycznego, za pomocą którego będą składane wnioski o przyznanie pomocy. Zgodnie z oficjalnym [...]

Jak nakręcić dobry film smartfonem. Warsztaty dla młodzieży

W erze smartfonów niemal każdy z nas ma pod ręką kieszonkową kamerę, co otwiera przed nami nieograniczone możliwości wyrażania siebie, dzielenia się spojrzeniem na świat, rozwijania pasji i umiejętności artystycznych. Przy odpowiednim użyciu aplikacji i zastosowaniu podstaw filmowania można zrealizować [...]

LEADER wspiera przedsiębiorczość – nowe rozdanie

Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która przybliża ideę interwencji LEADER jako narzędzia rozwoju lokalnego kierowego przez społeczność, w tym specyfikę ubiegania się o wsparcie lokalnych inicjatyw i inwestycji przedsiębiorców za pośrednictwem Lokalnych Grup [...]

Gospodarstwa opiekuńcze – opieka i integracja społeczna. Wideokonferencja.

Rolnictwo społeczne to ogromny potencjał do rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych. W obliczu starzejącego się społeczeństwa może stać się kluczowym elementem nowoczesnych usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z ideą połączenia rolnictwa i opieki nad osobami [...]

Informacja o godzinach pracy biura

Informujemy, że 22 grudnia (piątek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 13.00. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Warsztaty wideo dla młodzieży

Zapraszamy młodzież na bezpłatne warsztaty krótkich form audiowizualnych. Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych tworzeniem kilkuminutowych montaży łączących obraz i dźwięk, takich jak: teledysk, spot reklamowy, wideozapowiedź, wideorelacja, wideoprezentacja. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak od podstaw stworzyć dobrej jakości, [...]

Awaria linii telefonicznej

Informujemy, że w dniach 21 - 22 września 2023 r. kontakt z nami może być utrudniony. Awarii uległo łącze telefoniczne w biurze, w związku z czym nie działa nasz numer telefonu kontaktowego: 82 566 34 74. Do czasu usunięcia awarii [...]

Komunikat

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2023 r. (środa) biuro LGD będzie nieczynne w godzinach od 9.00 do 14.00 Za utrudnienia przepraszamy.

Budka Nietelefoniczna, mural Reja i stacje naprawy rowerów

Dobiega końca nasz ostatni projekt współpracy pn. "Dobre praktyki w zakresie turystyki" realizowany w partnerstwie z LGD "Ziemia Zamojska", LGD "Poleska Dolina Bugu" i LGD "Dolina Giełczwi", współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, poddziałanie [...]

Ogłoszenie wyników naborów wniosków 1/2023 i 2/2023

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2023 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedowanie w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naborów wniosków 1/2023 i 2/2023. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabór 1/2023) do [...]

Informacja o posiedzeniu Rady LGD PROMENADA S 12

Informujemy, że pierwsze posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborach 1/2023 i 2/2023 odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godzinie 13.00.

Ważne informacje dla grantobiorców w programie “Mikrodotacje”

Grantobiorcom II edycji programu "Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12" przypominamy, że okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu dotacji. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji projektu należy zwrócić się z wnioskiem o zmiany w [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 31 maja 2023 r.

Informujemy, że w dniu 31 maja 2023 r. (środa) z powodu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, biuro LGD będzie czynne do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2023, 2/2023

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków. Wykaz wniosków złożonych w naborze 1/2023Wykaz wniosków złożonych w naborze 2/2023

2 maja biuro LGD nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

150 tysięcy złotych dla lokalnych organizacji i grup nieformalnych

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 przyznał dofinansowanie na realizację małych projektów w programie „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”.  Zainteresowanie było bardzo duże, wpłynęły 42 wnioski na kwotę blisko 281 tys. zł. Początkowo budżet programu wynosił 100 tys. zł. Ze [...]

Jednominutowa ankieta

Zachęcamy do wypełnienia bardzo krótkiej ankiety, której wyniki pozwolą nam zoptymalizować działania informacyjne. LINK DO ANKIETY

Wykaz złożonych ofert – dostawa i montaż stacji naprawy rowerów

Informujemy, że w terminie określonym w zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu, dostawy i montażu samoobsługowych stacji naprawy rowerów, wpłynęły 3 oferty. WYKAZ OFERT DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż stacji naprawy rowerów

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 projektu pn. „Dobre praktyki w zakresie turystyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju [...]

Zapraszamy na warsztat refleksyjno-konsultacyjny

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godzinie 12.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się otwarte spotkanie zwane warsztatem refleksyjnym. Warsztat refleksyjny jest jedną z metod monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania LSR i jak nazwa wskazuje [...]

Ogłaszamy nabór wniosków w II edycji programu „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

Po udanym pilotażu z 2019 r. rozpoczynamy realizację II edycji programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”.  Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym [...]

Obszary wsparcia w ramach LSR na lata 2023 – 2027

W związku z trwającymi pracami nad strategią rozwoju obszaru LGD PROMENADA S 12 zachęcamy do zapoznania się z obszarami tematycznymi, które będą mogły być wspierane w latach 2023 – 2027 w ramach inicjatywy LEADER. Nowa strategia rozwoju lokalnego może uwzględniać [...]

Przypominamy! Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, [...]

Godziny pracy biura

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2022 roku biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do 12.00.

Dobre praktyki w zakresie turystyki

„Dobre praktyki w zakresie turystyki” to tytuł kolejnego projektu współpracy, który realizujemy w partnerstwie z lubelskimi lokalnymi grupami działania „Doliną Giełczwi”, „Ziemią Zamojską” i „Poleską Doliną Bugu” - liderem naszego partnerstwa. Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz [...]

Komunikowanie na obszarze LGD PROMENADA S 12 – badanie ankietowe

Zachęcamy mieszkańców gmin stowarzyszonych w LGD PROMENADA S 12 do wypełnienia anonimowej ankiety, która pozwoli nam wypracować skuteczną metodę komunikowania się ze społecznością lokalną, informowania o nadchodzących wydarzeniach, naborach wniosków o dofinansowanie, szkoleniach, warsztatach i innych aspektach funkcjonowania stowarzyszenia. Wypełnienie [...]

Ogłoszenie wyników naborów wniosków 3/2022 i 4/2022

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2022 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedowanie w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naborów wniosków 3/2022 i 4/2022. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabór 3/2022) do [...]

Informacja o posiedzeniu Rady

Informujemy, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborach nr 3 i 4 /2022 rozpocznie się 9 listopada 2022 r. o godzinie 13.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12.

Wykaz złożonych wniosków w naborze 3/2022, 4/2022

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków. Wykaz wniosków złożonych w naborze 3/2022Wykaz wniosków złożonych w naborze 4/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Komunikat

Informujemy, że w dniu 1 września 2022 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne w godzinach od 11.00 do 15.30.

Weź udział w opracowaniu nowej strategii

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza aktywnych mieszkańców gmin stowarzyszonych, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, sołtysów do udziału w pracach Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 dla obszaru [...]

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie – rozwój działalności gospodarczej 2/2022

16 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022. Do dofinansowania zostało wybranych 8 operacji, w tym 6 mieści się [...]

Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w naborze nr 2/2022 odbędzie się 16 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.00 w siedzibie LGD w Rejowcu Fabrycznym. Wyniki oceny i wyboru [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborze 2/2022

18 lipca 2022 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za zainteresowanie konkursem. Poniżej publikujemy wykaz złożonych wniosków. Informacja o wynikach oceny dokonanej w LGD zostanie przekazana Wnioskodawcom nie później niż [...]

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027. Dokument będzie wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw, przedsiębiorców, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora publicznego oraz mieszkańców z terenu gmin, które należą [...]

Nowy okres programowania, nowa strategia, nowe możliwości

20 czerwca 2022 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na tzw. "wsparcie przygotowawcze". Dofinansowanie w kwocie 74 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), [...]

Konsultacje dla wnioskodawców

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej serdecznie zapraszamy wnioskodawców na indywidualne konsultacje dotyczące zasad i warunków wsparcia, oceny zgodności planowanego projektu z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami [...]

Komunikat

Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury przy jednoczesnym braku klimatyzacji w biurze LGD, znajdującym się na poddaszu budynku, informujemy, że od 29 czerwca (środa) do czasu zmiany pogody i spadku temperatury do wartości umożliwiających bezpieczne przebywanie na tym poddaszu, nasze [...]

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym REGENT w Pawłowie (ul. [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na [...]

Dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej

Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej odbędzie się w terminie od 1 do 18 lipca 2022 r. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru. [...]

Ankieta ewaluacyjna

W związku z prowadzonym obecnie badaniem ewaluacyjnym LSR, zachęcamy mieszkańców gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny i Rejowiec do wypełnienia anonimowej ankiety on-line, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia na obszarze LGD PROMENADA S 12. Wypełnienie [...]

Godziny pracy biura

Informujemy, że w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie nieczynne. Otwieramy w środę 4 maja, wyjątkowo i jednorazowo o godzinie 9.00.

Wyniki naboru 1/2022

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia br. Rada LGD PROMENADA S 12 dokonała oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborze 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie [...]

Informacja o godzinach pracy biura

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 13.30.

Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w naborze nr 1/2022 odbędzie się 21 kwietnia br. o godzinie 12.00 w siedzibie LGD w Rejowcu Fabrycznym. Wyniki oceny i wyboru udostępnimy [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2022

W związku z zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej publikujemy wykaz złożonych wniosków. WYKAZ nabór 1/2022 Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie oraz życzymy wysokich ocen !

Bezpłatne konsultacje dla wnioskodawców

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przypominamy, że w Biurze LGD PROMENADA S 12 świadczymy bezpłatne konsultacje i usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej w tym wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Planowane nabory wniosków w roku 2022

Informujemy, że w związku z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w 2022 roku możemy ogłaszać tylko jeden nabór co trzy miesiące. Planowane terminy ogłaszania naborów Podejmowanie działalności gospodarczej - 21 lutego - 11 marca 2022 r. Planowana alokacja wynosi 195 490,86 [...]

Komunikat

Informujemy, że 24 grudnia 2021 r i 7 stycznia 2022 r. nasze biuro będzie nieczynne. Odbieramy ustawowy dzień wolny za święto (25 grudnia i 1 stycznia) przypadające w sobotę.

Życzymy sobie i Wam

Ogłoszenie wyników naborów 3/2021 i 4/2021

Informujemy, że w dniu 29 października 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr 3/2021 i 4/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych [...]

Walne Zebranie Członków LGD

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 10 września 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „DWOREK” w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24A) odbędzie [...]

Komunikat

Informujemy, że w związku ze spotkaniem informacyjnym dla wnioskodawców w dniu 31 sierpnia 2021 biuro LGD będzie czynne do godziny 12.00.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, które były konsultowane w czerwcu br.  Wprowadzone zmiany dotyczą głównie zniesienia obowiązku punktowania podczas oceny wniosku tworzenia dodatkowych miejsc. Ponadto w ramach aktualizacji doprecyzowano opis kryterium związanego z kompletnością [...]

Dofinansowanie z LGD krok po kroku

Sześć kroków, które pozwolą zdobyć podstawową wiedzę na temat możliwości uzyskania dofinansowania z LGD PROMENADA S 12 KROK 1 Określ się i wybierz odpowiednie działanie Jeśli jesteś pełnoletnim mieszkańcem obszaru LGD PROMENADA S 12, nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w [...]

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie gmin: Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Chełm [...]

Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2 – zmiany w umowie

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości wprowadzenia zmian w umowie przyznania pomocy przypominamy, że każda planowana zmiana musi być zaopiniowana przez LGD. Przed złożeniem wniosku o aneks do umowy do Zarządu Województwa Lubelskiego, należy złożyć wniosek o wydanie [...]

Nowe obiekty rekreacyjne na terenie LGD PROMENADA S 12. Umowa podpisana

Pierwszego lipca 2021 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w [...]

Wykaz złożonych ofert na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 15.30 upłynął termin składania ofert na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach zadania pn. "Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji". W określonym w zapytaniu terminie wpłynęły 4 [...]

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD PROMENADA S 12 do wypełnienia ankiety, której celem jest analiza efektywności prowadzonych przez nas działań informacyjnych oraz środków ich przekazu. Dzięki Państwa opinii będziemy mogli dostosować formę i treść tych działań adekwatnie do Państwa potrzeb. link [...]

Nowe wzory formularzy umów w poddziałaniu 19.2

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe wzory formularzy umów w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych operacji. Aktualne wzory wszystkich dokumentów w poddziałaniu 19.2 dostępne są na stronie internetowej ARiMR . [...]

Zapytanie ofertowe na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w miejscowościach: Żółtańce (gm. Chełm), Rybie (gm. Rejowiec), Liszno (gm. Rejowiec Fabryczny), Sawin (gm. Sawin), Majdan Zahorodyński (gm. Siedliszcze), miasto [...]

Komunikat

Informujemy, że 4 czerwca 2021 r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne.

Ważny komunikat dla wnioskodawców

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. [...]

Cele ogólne i szczegółowe lokalnej strategii rozwoju

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR przypominamy, że każda operacja, żeby mogła być poddana dalszej ocenie musi być zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi określonymi w LSR. Doświadczenia z poprzednich naborów wniosków [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 19 kwietnia 2021 r. dotyczącym budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach projektu "Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji" informujemy, że w terminie określonym w zapytaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej [...]

Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku ze zmianą planu finansowego PROW 2014 - 2020, LGD PROMENADA S 12 może ubiegać się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu [...]

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2021

W odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” zamieszczonego na stronie www.promenadas12.pl w dniu 19.04.2021 r. poniżej przekazujemy następujące wyjaśnienia: Pytanie 1 W dokumentach jest informacja o "certyfikacie PSH", [...]

Sieć punktów aktywnego wypoczynku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Zapytanie ofertowe do pobrania Załączniki do zapytania: Dokumentacja techniczna - budowa placu zabaw w msc. LisznoDokumentacja techniczna - budowa elementów [...]

Komunikat

Informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (piątek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 12.00.

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że w roku 2021 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju planujemy przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz rozwoju niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Dokładne daty oraz planowany limit środków nie są jeszcze znane, prawdopodobnie [...]

Konsultacje społeczne zmian w LSR

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w dniach 3-25 lutego 2021 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 przygotował projekt zmian w LSR w związku z przewalutowaniem budżetu LSR na Euro. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-2/2021

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021, 2/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do dofinansowania [...]

Informacja o godzinach pracy biura 16 lutego 2021

Informujemy, że z powodu posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12, 16 lutego 2021 r. nasze biuro będzie nieczynne w godzinach od 12.00 do 15.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2021 i 2/2021 rozpocznie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury "DWOREK" w Rejowcu [...]

Ważny komunikat dla beneficjentów 19.2

Informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 realizujących operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznaniu pomocy. Postanowienia aneksu zawierają korzystne dla beneficjentów zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2022. Konieczność dokonania zmian wynika z przewalutowania budżetu LSR z waluty PLN na walutę Euro. Po przewalutowaniu w poszczególnych przedsięwzięciach, nawet tych zrealizowanych pojawiają się wolne środki z [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-2/2021

W dniu 12 stycznia 2021 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: podejmowanie działalności gospodarczej (1/2021) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2021). Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-1-2021.pdf Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-2-2021.pdf Wykaz złożonych wniosków w ramach [...]

Ważne informacje dla wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności

W związku z naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w terminie od 14 grudnia 2020 do 12 stycznia 2021 poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji:   Biuro LGD w okresie trwania naboru świadczy bezpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców. Z uwagi [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Informacja o planowanych naborach wniosków

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej jest planowany w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Limit środków w naborze będzie wynosił 360 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w formie [...]

Ważny komunikat

W związku z wprowadzeniem od dnia 24 października br. na terenie całego kraju strefy czerwonej i związanych z tym ograniczeń dotyczących m.in. zakazu wszelkiej aktywności w grupach powyżej 5 osób takich jak: imprezy, spotkania i zebrania, uprzejmie informujemy, że warsztaty [...]

Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2

10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju [...]

Kreatywne przerabianie ubrań – warsztaty

Jeżeli chcesz mieć niepowtarzalna garderobę, wyróżnić się z tłumu oraz zaoszczędzić pieniądze i tym samym mieć wpływ na ochronę środowiska zapraszamy na bezpłatne warsztaty kreatywnego przerabiania ubrań realizowane w ramach projektu „Promenada na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw [...]

Kosmetyki naturalne – warsztaty

Zapraszamy na kolejną odsłonę ekologicznych warsztatów w ramach projektu "Promenada na warsztacie - edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych". Tym razem z zakresu kosmetyki naturalnej. Na warsztatach uczestnicy poznają proste i sprawdzone receptury oparte wyłącznie na naturalnych składnikach oraz samodzielnie [...]

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej skierowanych do mieszkańców LGD PROMENADA S 12. Warsztaty to szansa na podniesienie kompetencji społecznych, udoskonalenie umiejętności porozumiewania się z innymi oraz lepsze poznanie siebie. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, m.in.: jak skutecznie przekazywać [...]

Zapraszamy na EKO warsztaty – sprzątanie bez chemii

Jeśli interesujesz się zdrowym, naturalnym stylem życia, chcesz dowiedzieć się jak ekologicznie, skutecznie i tanio posprzątać swoje cztery kąty oraz jak eliminować z życia wszechobecną szkodliwą chemię i perfumowane detergenty zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu eko-sprzątania. Podczas warsztatów uczestnicy [...]

8-11 września biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego pracowników w dniach 8-11 września 2020 r. biuro LGD będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 507 826 398 Za utrudnienia przepraszamy.

Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji

21 lipca 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 podpisał umowę o przyznaniu pomocy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a partnerskimi lokalnymi grupami działania: „Doliną Giełczwi” i „Poleską Doliną Bugu” na przygotowanie projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 PROW na [...]

Uroczyste wręczenie nagród

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i laureatów konkursów na najaktywniejszą organizację lub grupę nieformalną oraz najaktywniejsze sołectwo z terenu LGD PROMENADA S 12 na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 19 czerwca (piątek) o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK [...]

Komunikat

Informujemy, że w związku z Walnym Zebraniem Członków w dniu 15 czerwca 2020 r. biuro LGD będzie czynne do 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 działając na podstawie §20 pkt 2 i §23 pkt 3 lit. d) Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 w [...]

Rozstrzygnięcie konkursów

W dniu 28 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursów na najaktywniejszą organizację pozarządową lub grupę nieformalną oraz najaktywniejsze sołectwo na obszarze Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12. Komisja została powołana przez Zarząd LGD a [...]

Ważne informacje dla beneficjentów w związku z epidemią

Przekazujemy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów: ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-3/2020

Informujemy, że w dniu 4 maja 2020 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020, 2/2020, 3/2020. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do [...]

Komunikat dla beneficjentów i wnioskodawców podziałania 19.2

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych [...]

Wnioskodawco wypełnij ankietę

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wnioskodawców o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt działań komunikacyjnych prowadzonych przez LGD. Wypełnienie ankiety jest bardzo proste i zajmie nie więcej niż 2 [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-3/2020

W dniu 13 marca 2020 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: rozwój działalności gospodarczej (1/2020) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2020) zachowanie dziedzictwa lokalnego (3/2020) Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Nabór 1/2020 - [...]

Komunikat

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni ograniczyć Państwa wizyty w Biurze LGD. Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Biura telefonicznie (82 5663 474) lub mailowo biuro@promenadas12.pl  

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z możliwością ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i związaną z tym koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR poniżej udostępniamy projekt LSR do [...]

CARVING – kurs podstawowy

CARVING to wywodząca się z Dalekiego Wschodu sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach oraz fantazyjnej dekoracji potraw. Carving zachwyca, budzi podziw, czasami trudno uwierzyć, że punktem wyjścia było zwykłe warzywo. Sztuka carvingu przyda się wszystkim zawodowo zajmującym się gastronomią, dekoracją [...]

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo W związku z prawidłową realizacją umowy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 może ubiegać się o dodatkowe środki na wdrażanie projektów w ramach LSR. Warunkiem podwyższenia [...]

Bezpłatny kurs instruktora znakowania szlaków turystycznych

Zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w bezpłatnym kursie na instruktora znakowania szlaków turystycznych, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Kurs kierowany jest do służb ochrony przyrody, członków stowarzyszeń, [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 w zakresie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej informujemy, że w dniu  30 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w biurze Stowarzyszenia w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3 odbędzie się spotkanie informacyjne. Zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem [...]

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że najbliższe planowane naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną ogłoszone w terminie 21 lutego – 13 marca br. ZAKRESY TEMATYCZNE I LIMITY ŚRODKÓW Nabór nr 1/ 2020 – wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Całkowity [...]

Informacja o godzinach pracy biura 24 i 31 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że: w dniu 24 grudnia br. (wtorek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie nieczynne, w dniu 31 grudnia br. (wtorek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej publikujemy [...]

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 w biurze LGD rozpocznie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Komunikat

Informujemy, że 31 października 2019 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne do godziny 15.00

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2019

W dniu 25 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło 18 wniosków na kwotę [...]

Mikrodotacje przyznane

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje w sprawie przyznania dotacji w ramach pierwszej pilotażowej edycji  programu Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12. Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone wnioski spełniające wymagania formalne. Łącznie dofinansowanych zostanie 21 projektów. O dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Termin naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej odbędzie się w dniach od 7 października do 25 października 2019 roku. Pełne ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją aplikacyjną zostanie zamieszczone na stronie w aktualnościach i [...]

Szkolenia dla wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD planujących złożenie wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu. Szkolenia będą realizowane w biurze LGD przy ulicy Mickiewicza 3 w [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 25 lipca br.

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego w dniu 25 lipca 2019 r. biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór wniosków w programie „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”. Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12.  O [...]

24 czerwca biuro czynne do godziny 13.00

W związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. biuro będzie czynne do godziny 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro LGD zamknięte w dniach 17-19 czerwca 2019 r.

W dniach 17 - 19 czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie zamknięte z powodu udziału pracowników w szkoleniu. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.  

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza członków zwyczajnych na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu [...]

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi w drugiej połowie 2019 r. naborami wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Szanowni Państwo, w 2019 r weszliśmy w kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  Zgodnie z przyjętym planem działania w najbliższych latach do realizacji pozostały przedsięwzięcia z zakresu wspierania przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa lokalnego. Po podsumowaniu pierwszego etapu i rozliczeniu większości [...]

KONKURS Aktywne Sołectwo, Aktywna Organizacja

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich i sołectwa z obszaru działania naszej LGD do udziału w konkursach na najaktywniejsze sołectwo i najaktywniejszą organizację. Do wygrania 5 000 zł dla zwycięzcy konkursu na najaktywniejsze sołectwo oraz wyjazd studyjny pn. [...]

Poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów podziałania 19.2

Przypominamy przedsiębiorcom i innym podmiotom realizującym operacje w ramach poddziałania 19.2, że w przypadku zadania przekraczającego wartość 30 tysięcy Euro obowiązkowe jest stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców tych zadań.  Zaniedbanie lub zlekceważenie tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem dofinansowania, odmową wypłaty [...]

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

PROMENADA na warsztacie

Informujemy, że w maju br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpocznie realizację projektu pn. „Promenada na warsztacie - edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych”, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD.  W ramach projektu zaplanowano cykl [...]

Przewodnicy z okolicy. Warsztaty przewodnickie i storytelling

Jesteś miłośnikiem regionu, wiesz dużo na temat swojej miejscowości, znasz zapomniane historie i ciekawe anegdoty i chciałbyś się nimi podzielić? Weź udział w bezpłatnych warsztatach i zostań lokalnym przewodnikiem – opowiadaczem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 i LGD [...]

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że osoby i podmioty, które  zrealizowały operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają obowiązek wypełnienia  i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego [...]

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. biuro LGD będzie czynne do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca planowanych naborów w roku 2019

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorczości w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że limit dostępnych dla LGD środków na rozwój działalności gospodarczej dla [...]

Wyniki naboru zgłoszeń na realizację operacji własnej LGD

W związku z umieszczeniem w dniu 14 września 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, uprzejmie informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 15 października [...]

Pierwsze efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zbliżamy się do półmetka wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań. W 2016 roku pozyskaliśmy środki na realizację zaplanowanych w strategii projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę ramową o warunkach [...]

Informacja dla beneficjentów

Jak dokonać zmiany w umowie przyznania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim? Informujemy, iż beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy. Zmiany mogą dotyczyć np. wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność, zmian w biznesplanie lub [...]

Relacja z wizyty studyjnej na Litwie

W dniach 17 – 19 września 2018 r. przedstawiciele LGD PROMENADA S 12 i LGD Dolina Giełczwi brali udział w wizycie studyjnej na terenie partnerskiej LGD Raseinių krašto bendrija, działającej na terenie środkowej Litwy, w okręgu Raseiniai. Wizyta studyjna na [...]

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 14 września 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że planuje realizację zadań z zakresu - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska [...]

17-19 września Biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego pracowników, w dniach od 17 do 19 września 2018 r. biuro LGD będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.  

Dofinansowanie dla rolników

W związku z licznymi pytaniami o możliwości dofinansowania rozpoczęcia działalności pozarolniczej, uprzejmie informujemy, że w ramach działalności LGD PROMENADA S 12 z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie osoby nieubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy. Natomiast osoby ubezpieczone w [...]

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi [...]

Poszukujemy autora opowiadań

Poszukujemy osoby, która: jest kreatywna, ma sentyment do legend, podań i zakurzonych opowieści, chce i potrafi tworzyć ciekawe historie, które wzbudzą zachwyt, zwłaszcza u dzieci. Wymagania: doświadczenie w pisaniu opowiadań znajomość zasad edytorskich kreatywność terminowość i rzetelność  Zakres pracy: Oczekujemy [...]

Wyjazd studyjny na Litwę – zapisy

Partnerzy projektu współpracy LGD „Dolina Giełczwi” i LGD Promenada S 12 zapraszają do udziału w wyjeździe studyjnym na Litwę obszar Rosienie organizowanym w ramach projektu „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”. Wyjazd odbędzie się w dniach 17-19 września 2018 r. [...]

Komunikat

Informujemy, że w dniach 18 lipca (środa) oraz 23 lipca (poniedziałek) br. biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Organizacja wizyty studyjnej

Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyty studyjnej na Litwie w ramach realizacji projektu z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego pn. „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”. Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej  Formularz-ofertowy-LGD

Komunikat

Informujemy, że w dniu 1 czerwca br. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek 4 czerwca. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24a) odbędzie się [...]

Wyniki naborów wniosków

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [...]

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach 1-3/2018.  Po rozpatrzeniu wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej Przewodniczący ogłosił przerwę. Posiedzenie zostanie wznowione 9 maja o godzinie 13.00.

Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że 27 kwietnia br. rozpocznie się posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD PROMENADA S 12 w Rejowcu Fabrycznym [...]

Prawo na wsi

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa".  Moduł I to szkolenie podstawowe, którego celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na [...]

Wnioskodawco wypełnij ankietę

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wnioskodawców o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt działań komunikacyjnych prowadzonych przez LGD. Wypełnienie ankiety jest bardzo proste i zajmie nie więcej niż 2 [...]

Ważne informacje dla wnioskodawców

Wnioskodawców przygotowujących się do złożenia wniosków w ramach naborów 1-3/2018 prosimy na zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie: Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki, w tym formularz uzasadnienia zgodności operacji z lokalnymi kryteriami (udostępniony [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 na operacje w zakresie wzmacniania kapitału społecznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniach 22-26 stycznia

W związku z realizacją spotkań informacyjno-konsultacyjnych w dniach  od 22 do 26 stycznia br. biuro LGD będzie czynne do godziny 11.00. Przepraszamy za utrudnienia.  

Harmonogram spotkań informacyjno konsultacyjnych

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) zapraszamy wnioskodawców na spotkania informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. [...]

Poszukiwane historie lokalne

Stowarzyszenie LGD  PROMENADA S 12 w partnerstwie z LGD "Dolina Giełczwi" oraz litewską LGD „Raseiniųkraštobendrija” rozpoczynają realizację projektu współpracy międzynarodowej pod nazwą „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, głównie historii mówionej. Jednym z pierwszych i najważniejszych elementów [...]

Informacja o godzinach pracy biura

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. biuro LGD będzie czynne od 12.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przerwie w pracy biura

Informujemy, że w związku z udziałem pracowników w szkoleniu, w dniu 14 grudnia (czwartek) br. biuro LGD będzie nieczynne.

Poszukiwany wykonawca zlecenia

W związku z realizacją projektu z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego poszukujemy wykonawcy zlecenia polegającego na zbadaniu i udokumentowaniu lokalnej historii. Szczegółowe informacje z zapytaniu ofertowym. Ogłoszenie zostało udostępnione także na portalu ogłoszeń ARiMR. Zapraszamy do składania ofert wykonawców posiadających doświadczenie w [...]

Zmiany w formularzach wniosków w poddziałaniu 19.2

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na [...]

Komunikat dla wnioskodawców

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wytycznych w zakresie jednolitego [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniach 21-22.09.2017

W związku z uczestnictwem pracowników LGD w szkoleniu, informujemy, że w dniu 21 września biuro będzie czynne w godzinach od 11.30 do 15.30, w dniu 22 września biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Ważny komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

UWAGA: zmiana umowy o przyznaniu pomocy wymaga uzyskania opinii LGD. Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Lubelskiego, że w przypadku zmian w realizacji operacji, skutkujących podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunięcie terminu złożenia wniosku o [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Polska smakuje

Agencja Rynku Rolnego udostępniła stronę internetową www.polskasmakuje.pl oraz darmową aplikację „Polska Smakuje”, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci lokalnych wytwórców żywności. Głównym założeniem aplikacji jest budowanie i rozpowszechnianie rozpoznawalnej marki polskiej, zdrowej żywności oraz platformy komunikacji pomiędzy producentami [...]

Szkolenia i usługi doradcze dla przedsiębiorców

QS Zurich Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o. realizują projekt pn.”Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego” Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian [...]

Biznes w zasięgu ręki

Fundacja Aktywności Obywatelskiej  rozpoczęła rekrutację do projektu "Biznes w zasięgu ręki!" realizowanego w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu [...]

Spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji LSR

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godzinie 10.00 w biurze LGD PROMENADA s 12 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR i lokalnych kryteriów wyboru operacji. Projekty aktualizowanych dokumentów udostępniono w zakładce konsultacje społeczne. Zachęcamy do lektury i [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 25.04.2017

Informujemy, że z powodu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 25 kwietnia 2017 r. biuro LGD będzie nieczynne w godzinach od 11.00 do 14.30.  Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 i § 23 pkt 3 lit. d) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. o [...]

Ważne dla wnioskodawców

Informujemy, że wszyscy wnioskodawcy (rozwijający i podejmujący działalność gospodarczą), których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016, na wezwanie Zarządu Województwa Lubelskiego będą musieli dokonać korekty w zakresie części finansowej biznesplanu. Poniżej zamieszamy udostępnione przez ARiMR narzędzie [...]

Portal ogłoszeń dla wnioskodawców PROW

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy / Beneficjenci działań / poddziałań / typów operacji realizowanych [...]

Aktualizacja LSR

Informujemy, że Zarząd LGD PROMENADA S 12 podjął decyzję o konieczności aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022. Aktualizacja odbywa się na wniosek mieszkańców i członków LGD, a jej głównym celem jest zwiększenie limitu na realizację projektów współpracy [...]

Informacja o planowanych naborach wniosków

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, informujemy, że kolejny nabór jest planowany w 2018 roku. Nabory wniosków są ogłaszane na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego harmonogramu, terminy ich ogłaszania zostały [...]

Bezpłatne szkolenia i płatne staże zawodowe

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do udziału w projekcie "Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny". Projekt skierowany jest do osób BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych, [...]

Wyniki naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 10 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, operacji wybranych do dofinansowania [...]

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 10 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017. Listę złożonych wniosków [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące podejmowania działalności  gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu [...]

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją partnerskiego projektu współpracy w zakresie ochrony i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapraszamy do składnia ofert cenowych na wykonanie usługi badania i dokumentowania historii lokalnej. Zapytanie ofertowe do pobrania. Termin złożenia oferty upływa z dniem 3 [...]

Przerwa w pracy biura

Informujemy, że w dniu 03.02.2017 r. biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy, w bardzo pilnych sprawach kontakt pod nr tel. 507 826 398.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres [...]

Projekt senioralny zakończony

W dniu 31 grudnia 2016r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. Projekt był realizowany na terenie miasta i gminy Rejowiec Fabryczny i polegał na wdrożeniu systemu pomocy sąsiedzkiej oraz [...]

Wyniki naboru nr 2/2016

W dniu 22 grudnia 2016r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016. Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady. Lista operacji niewybranych do [...]

Technik turystyki wiejskiej

Policealna szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Chełmie prowadzi nabór na kierunek technik turystyki wiejskiej, który daje kwalifikacje rolnicze. Nauka jest bezpłatna i trwa 4 semestry w systemie zaocznym, zajęcia odbywać się będą tylko w soboty i niedziele. Edukacja [...]

Lista wniosków złożonych w naborze nr 2/2016

W dniu 18 listopada 2016r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naborem i złożone wnioski oraz życzymy powodzenia. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach poszczególnych [...]

Informacja o planowanym posiedzeniu Rady LGD

Informujemy, że w dniu 20 października 2016r. o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w naborze [...]

Informacje dla wnioskodawców

Informujemy, że w zakładce pytania i odpowiedzi zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz interpretacje i stanowiska instytucji zarządzających PROW 2014-2020, które mogą być pomocne przy opracowywaniu dokumentacji konkursowej. Ponadto na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres [...]

Aktywna jesień seniora. Zaproszenie na warsztaty.

Jesteś w wieku emerytalnym? Prowadzisz aktywny tryb życia? Poszukujesz źródeł finansowania działalności klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, stowarzyszeń i innych grup formalnych i nieformalnych? Chcesz działać dynamicznie na rzecz swojego otoczenia, ale brakuje Ci wsparcia i środków? Szukamy osób [...]

Harmonogram spotkań informacyjno – szkoleniowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań informacyjno – szkoleniowych dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022 na obszarze LGD PROMENADA S 12. Na szkolenia zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i  przedstawicieli [...]

Zmiana formularzy wniosków

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju [...]

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec oraz miasta i gminy Rejowiec Fabryczny na spotkanie informacyjno [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1. [...]

Punkt informacyjno-konsultacyjny LGD na Dożynkach Gminy Chełm

W dniu 28 sierpnia 2016 r. nad Zalewem w Żółtańcach odbędą się uroczystości dożynkowe Gminy Chełm. Będziemy tam z naszym punktem konsultacyjno - informacyjnych, w którym pracownicy biura LGD będą świadczyć bezpłatne usługi konsultacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o przyznanie [...]

Senior na warsztacie

Zapraszamy osoby w wieku 60+, mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. W PROGRAMIE Warsztaty komputerowe, podczas których uczestnicy [...]

Komunikat

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 unieważnia postępowanie dotyczące przeprowadzenia warsztatów komputerowych ze względu na brak możliwości porównania złożonych ofert.

Punkt informacyjno-konsultacyjny LGD na Jarmarku Pawłowskim

W niedzielę 7 sierpnia na rynku w Pawłowie odbędzie się XV Jarmark Pawłowski „Ginące Zawody” w programie m.in.: kiermasz twórczości ludowej i pokaz ginących zawodów, pokonkursowa wystawa prac garncarskich ( Izba Garncarska w GOK), promocja i handel przy dźwiękach kapel [...]

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy

Poniżej publikujemy wzory dokumentów aplikacyjnych w zakresie operacji wdrażanych w ramach LSR - poddziałanie 19.2 I. Wszystkie typy projektów z wyłączeniem operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. UWAGA: formularze zamieszczone poniżej dotyczą projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, budowy lub [...]

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu "Pomagam wiec jestem" zapraszamy do składania ofert cenowych na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów. Pełna treść zapytania tutaj.

Nowe kompetencje od dziś – projekt szkoleniowy

NS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach:   z języka angielskiego z zakresu ITC - szkolenia komputerowe Projekt skierowany jest do [...]

POMAGAM WIĘC JESTEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 realizuje projekt pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie nowej formy wsparcia - usług wspomagających i opiekuńczych dla seniorów [...]

Święto Ryby 2016

Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik zapraszają na ŚWIĘTO RYBY 2016, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2016 r. od godziny 9.00 przy zbiorniku wodnym w Majdanie Zahorodyńskim. W programie znajdziemy turniej piłki plażowej, zawody strażackie, zawody wędkarskie, występy [...]

Konkurs „Nagrody Trzeciego Sektora”

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego wspólnie z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego organizują konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”. Konkurs ma na celu podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach, skierowany jest do członków organizacji, [...]

FUZJA KULTUR

Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba zaprasza na Koncert FUZJA KULTUR, który odbędzie się w dniu 10 lipca 2016 r. o godzinie 14.00 przy świetlicy wiejskiej w Janowie. Ideą koncertu jest pokazanie wielokulturowości naszego regionu. Zaprezentują się zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne:     [...]

Pomagam więc jestem – projekt senioralny

Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 otrzymało dotację na realizację projektu senioralnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020. Projekt pn. „Pomagam więc jestem” przygotowany przez LGD został pozytywnie oceniony przez ekspertów i [...]

Szkolenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 30 czerwca br. o godzinie 9.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się szkolenie członków Rady LGD. Program szkolenia obejmuje dwa moduły tematyczne. moduł I - zasady przyznawania pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach [...]