Aktualności

Mikrodotacje przyznane

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje w sprawie przyznania dotacji w ramach pierwszej pilotażowej edycji  programu Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12. Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone wnioski spełniające wymagania formalne. Łącznie dofinansowanych zostanie 21 projektów. O dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Termin naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej odbędzie się w dniach od 7 października do 25 października 2019 roku. Pełne ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją aplikacyjną zostanie zamieszczone na stronie w aktualnościach i [...]

Szkolenia dla wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD planujących złożenie wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu. Szkolenia będą realizowane w biurze LGD przy ulicy Mickiewicza 3 w [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 25 lipca br.

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego w dniu 25 lipca 2019 r. biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór wniosków w programie „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”. Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12.  O [...]

24 czerwca biuro czynne do godziny 13.00

W związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. biuro będzie czynne do godziny 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro LGD zamknięte w dniach 17-19 czerwca 2019 r.

W dniach 17 - 19 czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie zamknięte z powodu udziału pracowników w szkoleniu. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. W sprawach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny - 507 826 398

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza członków zwyczajnych na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu [...]

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi w drugiej połowie 2019 r. naborami wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Szanowni Państwo, w 2019 r weszliśmy w kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  Zgodnie z przyjętym planem działania w najbliższych latach do realizacji pozostały przedsięwzięcia z zakresu wspierania przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa lokalnego. Po podsumowaniu pierwszego etapu i rozliczeniu większości [...]

KONKURS Aktywne Sołectwo, Aktywna Organizacja

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich i sołectwa z obszaru działania naszej LGD do udziału w konkursach na najaktywniejsze sołectwo i najaktywniejszą organizację. Do wygrania 5 000 zł dla zwycięzcy konkursu na najaktywniejsze sołectwo oraz wyjazd studyjny pn. [...]

Poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów podziałania 19.2

Przypominamy przedsiębiorcom i innym podmiotom realizującym operacje w ramach poddziałania 19.2, że w przypadku zadania przekraczającego wartość 30 tysięcy Euro obowiązkowe jest stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców tych zadań.  Zaniedbanie lub zlekceważenie tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem dofinansowania, odmową wypłaty [...]

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

PROMENADA na warsztacie

Informujemy, że w maju br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpocznie realizację projektu pn. „Promenada na warsztacie - edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych”, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD.  W ramach projektu zaplanowano cykl [...]

Przewodnicy z okolicy. Warsztaty przewodnickie i storytelling

Jesteś miłośnikiem regionu, wiesz dużo na temat swojej miejscowości, znasz zapomniane historie i ciekawe anegdoty i chciałbyś się nimi podzielić? Weź udział w bezpłatnych warsztatach i zostań lokalnym przewodnikiem – opowiadaczem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 i LGD [...]

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że osoby i podmioty, które  zrealizowały operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają obowiązek wypełnienia  i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego [...]

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. biuro LGD będzie czynne do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca planowanych naborów w roku 2019

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorczości w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że limit dostępnych dla LGD środków na rozwój działalności gospodarczej dla [...]

Wyniki naboru zgłoszeń na realizację operacji własnej LGD

W związku z umieszczeniem w dniu 14 września 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, uprzejmie informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 15 października [...]

Pierwsze efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zbliżamy się do półmetka wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań. W 2016 roku pozyskaliśmy środki na realizację zaplanowanych w strategii projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę ramową o warunkach [...]

Informacja dla beneficjentów

Jak dokonać zmiany w umowie przyznania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim? Informujemy, iż beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy. Zmiany mogą dotyczyć np. wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność, zmian w biznesplanie lub [...]

Relacja z wizyty studyjnej na Litwie

W dniach 17 – 19 września 2018 r. przedstawiciele LGD PROMENADA S 12 i LGD Dolina Giełczwi brali udział w wizycie studyjnej na terenie partnerskiej LGD Raseinių krašto bendrija, działającej na terenie środkowej Litwy, w okręgu Raseiniai. Wizyta studyjna na [...]

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 14 września 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że planuje realizację zadań z zakresu - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska [...]

17-19 września Biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego pracowników, w dniach od 17 do 19 września 2018 r. biuro LGD będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.  

Dofinansowanie dla rolników

W związku z licznymi pytaniami o możliwości dofinansowania rozpoczęcia działalności pozarolniczej, uprzejmie informujemy, że w ramach działalności LGD PROMENADA S 12 z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie osoby nieubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy. Natomiast osoby ubezpieczone w [...]

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi [...]

Poszukujemy autora opowiadań

Poszukujemy osoby, która: jest kreatywna, ma sentyment do legend, podań i zakurzonych opowieści, chce i potrafi tworzyć ciekawe historie, które wzbudzą zachwyt, zwłaszcza u dzieci. Wymagania: doświadczenie w pisaniu opowiadań znajomość zasad edytorskich kreatywność terminowość i rzetelność  Zakres pracy: Oczekujemy [...]

Komunikat

Informujemy, że w dniach 18 lipca (środa) oraz 23 lipca (poniedziałek) br. biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Organizacja wizyty studyjnej

Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyty studyjnej na Litwie w ramach realizacji projektu z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego pn. „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”. Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej  Formularz-ofertowy-LGD

Komunikat

Informujemy, że w dniu 1 czerwca br. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek 4 czerwca. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24a) odbędzie się [...]

Wyniki naborów wniosków

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [...]

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach 1-3/2018.  Po rozpatrzeniu wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej Przewodniczący ogłosił przerwę. Posiedzenie zostanie wznowione 9 maja o godzinie 13.00.

Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że 27 kwietnia br. rozpocznie się posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD PROMENADA S 12 w Rejowcu Fabrycznym [...]

Prawo na wsi

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa".  Moduł I to szkolenie podstawowe, którego celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na [...]

Wnioskodawco wypełnij ankietę

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wnioskodawców o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt działań komunikacyjnych prowadzonych przez LGD. Wypełnienie ankiety jest bardzo proste i zajmie nie więcej niż 2 [...]

Ważne informacje dla wnioskodawców

Wnioskodawców przygotowujących się do złożenia wniosków w ramach naborów 1-3/2018 prosimy na zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie: Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki, w tym formularz uzasadnienia zgodności operacji z lokalnymi kryteriami (udostępniony [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 na operacje w zakresie wzmacniania kapitału społecznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniach 22-26 stycznia

W związku z realizacją spotkań informacyjno-konsultacyjnych w dniach  od 22 do 26 stycznia br. biuro LGD będzie czynne do godziny 11.00. Przepraszamy za utrudnienia.  

Harmonogram spotkań informacyjno konsultacyjnych

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) zapraszamy wnioskodawców na spotkania informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. [...]

Poszukiwane historie lokalne

Stowarzyszenie LGD  PROMENADA S 12 w partnerstwie z LGD "Dolina Giełczwi" oraz litewską LGD „Raseiniųkraštobendrija” rozpoczynają realizację projektu współpracy międzynarodowej pod nazwą „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, głównie historii mówionej. Jednym z pierwszych i najważniejszych elementów [...]

Informacja o godzinach pracy biura

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. biuro LGD będzie czynne od 12.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przerwie w pracy biura

Informujemy, że w związku z udziałem pracowników w szkoleniu, w dniu 14 grudnia (czwartek) br. biuro LGD będzie nieczynne.

Poszukiwany wykonawca zlecenia

W związku z realizacją projektu z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego poszukujemy wykonawcy zlecenia polegającego na zbadaniu i udokumentowaniu lokalnej historii. Szczegółowe informacje z zapytaniu ofertowym. Ogłoszenie zostało udostępnione także na portalu ogłoszeń ARiMR. Zapraszamy do składania ofert wykonawców posiadających doświadczenie w [...]

Zmiany w formularzach wniosków w poddziałaniu 19.2

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na [...]

Komunikat dla wnioskodawców

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wytycznych w zakresie jednolitego [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniach 21-22.09.2017

W związku z uczestnictwem pracowników LGD w szkoleniu, informujemy, że w dniu 21 września biuro będzie czynne w godzinach od 11.30 do 15.30, w dniu 22 września biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Ważny komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

UWAGA: zmiana umowy o przyznaniu pomocy wymaga uzyskania opinii LGD. Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Lubelskiego, że w przypadku zmian w realizacji operacji, skutkujących podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunięcie terminu złożenia wniosku o [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Polska smakuje

Agencja Rynku Rolnego udostępniła stronę internetową www.polskasmakuje.pl oraz darmową aplikację „Polska Smakuje”, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci lokalnych wytwórców żywności. Głównym założeniem aplikacji jest budowanie i rozpowszechnianie rozpoznawalnej marki polskiej, zdrowej żywności oraz platformy komunikacji pomiędzy producentami [...]

Szkolenia i usługi doradcze dla przedsiębiorców

QS Zurich Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o. realizują projekt pn.”Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego” Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian [...]

Biznes w zasięgu ręki

Fundacja Aktywności Obywatelskiej  rozpoczęła rekrutację do projektu "Biznes w zasięgu ręki!" realizowanego w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu [...]

Spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji LSR

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godzinie 10.00 w biurze LGD PROMENADA s 12 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR i lokalnych kryteriów wyboru operacji. Projekty aktualizowanych dokumentów udostępniono w zakładce konsultacje społeczne. Zachęcamy do lektury i [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 25.04.2017

Informujemy, że z powodu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 25 kwietnia 2017 r. biuro LGD będzie nieczynne w godzinach od 11.00 do 14.30.  Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 i § 23 pkt 3 lit. d) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. o [...]

Ważne dla wnioskodawców

Informujemy, że wszyscy wnioskodawcy (rozwijający i podejmujący działalność gospodarczą), których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016, na wezwanie Zarządu Województwa Lubelskiego będą musieli dokonać korekty w zakresie części finansowej biznesplanu. Poniżej zamieszamy udostępnione przez ARiMR narzędzie [...]

Portal ogłoszeń dla wnioskodawców PROW

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy / Beneficjenci działań / poddziałań / typów operacji realizowanych [...]

Aktualizacja LSR

Informujemy, że Zarząd LGD PROMENADA S 12 podjął decyzję o konieczności aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022. Aktualizacja odbywa się na wniosek mieszkańców i członków LGD, a jej głównym celem jest zwiększenie limitu na realizację projektów współpracy [...]

Informacja o planowanych naborach wniosków

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, informujemy, że kolejny nabór jest planowany w 2018 roku. Nabory wniosków są ogłaszane na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego harmonogramu, terminy ich ogłaszania zostały [...]

Bezpłatne szkolenia i płatne staże zawodowe

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do udziału w projekcie "Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny". Projekt skierowany jest do osób BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych, [...]

Wyniki naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 10 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, operacji wybranych do dofinansowania [...]

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 10 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017. Listę złożonych wniosków [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące podejmowania działalności  gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu [...]

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją partnerskiego projektu współpracy w zakresie ochrony i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapraszamy do składnia ofert cenowych na wykonanie usługi badania i dokumentowania historii lokalnej. Zapytanie ofertowe do pobrania. Termin złożenia oferty upływa z dniem 3 [...]

Przerwa w pracy biura

Informujemy, że w dniu 03.02.2017 r. biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy, w bardzo pilnych sprawach kontakt pod nr tel. 507 826 398.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres [...]

Projekt senioralny zakończony

W dniu 31 grudnia 2016r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. Projekt był realizowany na terenie miasta i gminy Rejowiec Fabryczny i polegał na wdrożeniu systemu pomocy sąsiedzkiej oraz [...]

Wyniki naboru nr 2/2016

W dniu 22 grudnia 2016r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016. Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady. Lista operacji niewybranych do [...]

Technik turystyki wiejskiej

Policealna szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Chełmie prowadzi nabór na kierunek technik turystyki wiejskiej, który daje kwalifikacje rolnicze. Nauka jest bezpłatna i trwa 4 semestry w systemie zaocznym, zajęcia odbywać się będą tylko w soboty i niedziele. Edukacja [...]

Lista wniosków złożonych w naborze nr 2/2016

W dniu 18 listopada 2016r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naborem i złożone wnioski oraz życzymy powodzenia. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach poszczególnych [...]

Informacja o planowanym posiedzeniu Rady LGD

Informujemy, że w dniu 20 października 2016r. o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w naborze [...]

Informacje dla wnioskodawców

Informujemy, że w zakładce pytania i odpowiedzi zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz interpretacje i stanowiska instytucji zarządzających PROW 2014-2020, które mogą być pomocne przy opracowywaniu dokumentacji konkursowej. Ponadto na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres [...]

Aktywna jesień seniora. Zaproszenie na warsztaty.

Jesteś w wieku emerytalnym? Prowadzisz aktywny tryb życia? Poszukujesz źródeł finansowania działalności klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, stowarzyszeń i innych grup formalnych i nieformalnych? Chcesz działać dynamicznie na rzecz swojego otoczenia, ale brakuje Ci wsparcia i środków? Szukamy osób [...]

Harmonogram spotkań informacyjno – szkoleniowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań informacyjno – szkoleniowych dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022 na obszarze LGD PROMENADA S 12. Na szkolenia zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i  przedstawicieli [...]

Zmiana formularzy wniosków

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju [...]

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec oraz miasta i gminy Rejowiec Fabryczny na spotkanie informacyjno [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1. [...]

Punkt informacyjno-konsultacyjny LGD na Dożynkach Gminy Chełm

W dniu 28 sierpnia 2016 r. nad Zalewem w Żółtańcach odbędą się uroczystości dożynkowe Gminy Chełm. Będziemy tam z naszym punktem konsultacyjno - informacyjnych, w którym pracownicy biura LGD będą świadczyć bezpłatne usługi konsultacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o przyznanie [...]

Senior na warsztacie

Zapraszamy osoby w wieku 60+, mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. W PROGRAMIE Warsztaty komputerowe, podczas których uczestnicy [...]

Komunikat

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 unieważnia postępowanie dotyczące przeprowadzenia warsztatów komputerowych ze względu na brak możliwości porównania złożonych ofert.

Punkt informacyjno-konsultacyjny LGD na Jarmarku Pawłowskim

W niedzielę 7 sierpnia na rynku w Pawłowie odbędzie się XV Jarmark Pawłowski „Ginące Zawody” w programie m.in.: kiermasz twórczości ludowej i pokaz ginących zawodów, pokonkursowa wystawa prac garncarskich ( Izba Garncarska w GOK), promocja i handel przy dźwiękach kapel [...]

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy

Poniżej publikujemy wzory dokumentów aplikacyjnych w zakresie operacji wdrażanych w ramach LSR - poddziałanie 19.2 I. Wszystkie typy projektów z wyłączeniem operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. UWAGA: formularze zamieszczone poniżej dotyczą projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, budowy lub [...]

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu "Pomagam wiec jestem" zapraszamy do składania ofert cenowych na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów. Pełna treść zapytania tutaj.

Nowe kompetencje od dziś – projekt szkoleniowy

NS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach:   z języka angielskiego z zakresu ITC - szkolenia komputerowe Projekt skierowany jest do [...]

POMAGAM WIĘC JESTEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 realizuje projekt pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie nowej formy wsparcia - usług wspomagających i opiekuńczych dla seniorów [...]

Święto Ryby 2016

Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik zapraszają na ŚWIĘTO RYBY 2016, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2016 r. od godziny 9.00 przy zbiorniku wodnym w Majdanie Zahorodyńskim. W programie znajdziemy turniej piłki plażowej, zawody strażackie, zawody wędkarskie, występy [...]

Konkurs „Nagrody Trzeciego Sektora”

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego wspólnie z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego organizują konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”. Konkurs ma na celu podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach, skierowany jest do członków organizacji, [...]

FUZJA KULTUR

Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba zaprasza na Koncert FUZJA KULTUR, który odbędzie się w dniu 10 lipca 2016 r. o godzinie 14.00 przy świetlicy wiejskiej w Janowie. Ideą koncertu jest pokazanie wielokulturowości naszego regionu. Zaprezentują się zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne:     [...]

Pomagam więc jestem – projekt senioralny

Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 otrzymało dotację na realizację projektu senioralnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020. Projekt pn. „Pomagam więc jestem” przygotowany przez LGD został pozytywnie oceniony przez ekspertów i [...]

Szkolenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 30 czerwca br. o godzinie 9.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się szkolenie członków Rady LGD. Program szkolenia obejmuje dwa moduły tematyczne. moduł I - zasady przyznawania pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach [...]