Aktualności

Senior na warsztacie

Zapraszamy osoby w wieku 60+, mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. W PROGRAMIE Warsztaty komputerowe, podczas których uczestnicy [...]

Komunikat

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 unieważnia postępowanie dotyczące przeprowadzenia warsztatów komputerowych ze względu na brak możliwości porównania złożonych ofert.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY LGD NA JARMARKU PAWŁOWSKIM

W niedzielę 7 sierpnia na rynku w Pawłowie odbędzie się XV Jarmark Pawłowski „Ginące Zawody” w programie m.in.: kiermasz twórczości ludowej i pokaz ginących zawodów pokonkursowa wystawa prac garncarskich ( Izba Garncarska w GOK) promocja i handel przy dźwiękach kapel [...]

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy

Poniżej publikujemy wzory dokumentów aplikacyjnych w zakresie operacji wdrażanych w ramach LSR - poddziałanie 19.2 I. Wszystkie typy projektów z wyłączeniem operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. UWAGA: formularze zamieszczone poniżej dotyczą projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, budowy lub [...]

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu "Pomagam wiec jestem" zapraszamy do składania ofert cenowych na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów. Pełna treść zapytania tutaj.

Nowe kompetencje od dziś – projekt szkoleniowy

NS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach:   z języka angielskiego z zakresu ITC - szkolenia komputerowe Projekt skierowany jest do [...]

POMAGAM WIĘC JESTEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 realizuje projekt pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie nowej formy wsparcia - usług wspomagających i opiekuńczych dla seniorów [...]

Święto Ryby 2016

Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik zapraszają na ŚWIĘTO RYBY 2016, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2016 r. od godziny 9.00 przy zbiorniku wodnym w Majdanie Zahorodyńskim. W programie znajdziemy turniej piłki plażowej, zawody strażackie, zawody wędkarskie, występy [...]

Konkurs „Nagrody Trzeciego Sektora”

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego wspólnie z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego organizują konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”. Konkurs ma na celu podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach, skierowany jest do członków organizacji, [...]

FUZJA KULTUR

Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba zaprasza na Koncert FUZJA KULTUR, który odbędzie się w dniu 10 lipca 2016 r. o godzinie 14.00 przy świetlicy wiejskiej w Janowie. Ideą koncertu jest pokazanie wielokulturowości naszego regionu. Zaprezentują się zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne:     [...]