Aktualności

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż stacji naprawy rowerów

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 projektu pn. „Dobre praktyki w zakresie turystyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju [...]

Zapraszamy na warsztat refleksyjno-konsultacyjny

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godzinie 12.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się otwarte spotkanie zwane warsztatem refleksyjnym. Warsztat refleksyjny jest jedną z metod monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania LSR i jak nazwa wskazuje [...]

Ogłaszamy nabór wniosków w II edycji programu „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

Po udanym pilotażu z 2019 r. rozpoczynamy realizację II edycji programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”.  Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym [...]

Obszary wsparcia w ramach LSR na lata 2023 – 2027

W związku z trwającymi pracami nad strategią rozwoju obszaru LGD PROMENADA S 12 zachęcamy do zapoznania się z obszarami tematycznymi, które będą mogły być wspierane w latach 2023 – 2027 w ramach inicjatywy LEADER. Nowa strategia rozwoju lokalnego może uwzględniać [...]

Przypominamy! Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji

Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, [...]

Godziny pracy biura

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2022 roku biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do 12.00.

Dobre praktyki w zakresie turystyki

„Dobre praktyki w zakresie turystyki” to tytuł kolejnego projektu współpracy, który realizujemy w partnerstwie z lubelskimi lokalnymi grupami działania „Doliną Giełczwi”, „Ziemią Zamojską” i „Poleską Doliną Bugu” - liderem naszego partnerstwa. Celem projektu jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz [...]

Komunikowanie na obszarze LGD PROMENADA S 12 – badanie ankietowe

Zachęcamy mieszkańców gmin stowarzyszonych w LGD PROMENADA S 12 do wypełnienia anonimowej ankiety, która pozwoli nam wypracować skuteczną metodę komunikowania się ze społecznością lokalną, informowania o nadchodzących wydarzeniach, naborach wniosków o dofinansowanie, szkoleniach, warsztatach i innych aspektach funkcjonowania stowarzyszenia. Wypełnienie [...]

Ogłoszenie wyników naborów wniosków 3/2022 i 4/2022

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2022 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedowanie w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naborów wniosków 3/2022 i 4/2022. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabór 3/2022) do [...]

Informacja o posiedzeniu Rady

Informujemy, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborach nr 3 i 4 /2022 rozpocznie się 9 listopada 2022 r. o godzinie 13.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12.

Wykaz złożonych wniosków w naborze 3/2022, 4/2022

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków. Wykaz wniosków złożonych w naborze 3/2022Wykaz wniosków złożonych w naborze 4/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Komunikat

Informujemy, że w dniu 1 września 2022 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne w godzinach od 11.00 do 15.30.

Weź udział w opracowaniu nowej strategii

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza aktywnych mieszkańców gmin stowarzyszonych, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, sołtysów do udziału w pracach Zespołu, którego zadaniem będzie opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 dla obszaru [...]

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie – rozwój działalności gospodarczej 2/2022

16 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022. Do dofinansowania zostało wybranych 8 operacji, w tym 6 mieści się [...]

Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w naborze nr 2/2022 odbędzie się 16 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.00 w siedzibie LGD w Rejowcu Fabrycznym. Wyniki oceny i wyboru [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborze 2/2022

18 lipca 2022 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za zainteresowanie konkursem. Poniżej publikujemy wykaz złożonych wniosków. Informacja o wynikach oceny dokonanej w LGD zostanie przekazana Wnioskodawcom nie później niż [...]

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027. Dokument będzie wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw, przedsiębiorców, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora publicznego oraz mieszkańców z terenu gmin, które należą [...]

Nowy okres programowania, nowa strategia, nowe możliwości

20 czerwca 2022 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na tzw. "wsparcie przygotowawcze". Dofinansowanie w kwocie 74 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na przygotowanie nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), [...]

Konsultacje dla wnioskodawców

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej serdecznie zapraszamy wnioskodawców na indywidualne konsultacje dotyczące zasad i warunków wsparcia, oceny zgodności planowanego projektu z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami [...]

Komunikat

Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury przy jednoczesnym braku klimatyzacji w biurze LGD, znajdującym się na poddaszu budynku, informujemy, że od 29 czerwca (środa) do czasu zmiany pogody i spadku temperatury do wartości umożliwiających bezpieczne przebywanie na tym poddaszu, nasze [...]

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 24 czerwca 2022 r. o godzinie 13.00 w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym REGENT w Pawłowie (ul. [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na [...]

Dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej

Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej odbędzie się w terminie od 1 do 18 lipca 2022 r. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru. [...]

Ankieta ewaluacyjna

W związku z prowadzonym obecnie badaniem ewaluacyjnym LSR, zachęcamy mieszkańców gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny i Rejowiec do wypełnienia anonimowej ankiety on-line, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia na obszarze LGD PROMENADA S 12. Wypełnienie [...]

Godziny pracy biura

Informujemy, że w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie nieczynne. Otwieramy w środę 4 maja, wyjątkowo i jednorazowo o godzinie 9.00.

Wyniki naboru 1/2022

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia br. Rada LGD PROMENADA S 12 dokonała oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborze 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie [...]

Informacja o godzinach pracy biura

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022 r. biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 13.30.

Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w naborze nr 1/2022 odbędzie się 21 kwietnia br. o godzinie 12.00 w siedzibie LGD w Rejowcu Fabrycznym. Wyniki oceny i wyboru udostępnimy [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2022

W związku z zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej publikujemy wykaz złożonych wniosków. WYKAZ nabór 1/2022 Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie oraz życzymy wysokich ocen !

Bezpłatne konsultacje dla wnioskodawców

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przypominamy, że w Biurze LGD PROMENADA S 12 świadczymy bezpłatne konsultacje i usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej w tym wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Planowane nabory wniosków w roku 2022

Informujemy, że w związku z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego w 2022 roku możemy ogłaszać tylko jeden nabór co trzy miesiące. Planowane terminy ogłaszania naborów Podejmowanie działalności gospodarczej - 21 lutego - 11 marca 2022 r. Planowana alokacja wynosi 195 490,86 [...]

Komunikat

Informujemy, że 24 grudnia 2021 r i 7 stycznia 2022 r. nasze biuro będzie nieczynne. Odbieramy ustawowy dzień wolny za święto (25 grudnia i 1 stycznia) przypadające w sobotę.

Życzymy sobie i Wam

Ogłoszenie wyników naborów 3/2021 i 4/2021

Informujemy, że w dniu 29 października 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr 3/2021 i 4/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych [...]

Walne Zebranie Członków LGD

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 10 września 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „DWOREK” w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24A) odbędzie [...]

Komunikat

Informujemy, że w związku ze spotkaniem informacyjnym dla wnioskodawców w dniu 31 sierpnia 2021 biuro LGD będzie czynne do godziny 12.00.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, które były konsultowane w czerwcu br.  Wprowadzone zmiany dotyczą głównie zniesienia obowiązku punktowania podczas oceny wniosku tworzenia dodatkowych miejsc. Ponadto w ramach aktualizacji doprecyzowano opis kryterium związanego z kompletnością [...]

Dofinansowanie z LGD krok po kroku

Sześć kroków, które pozwolą zdobyć podstawową wiedzę na temat możliwości uzyskania dofinansowania z LGD PROMENADA S 12 KROK 1 Określ się i wybierz odpowiednie działanie Jeśli jesteś pełnoletnim mieszkańcem obszaru LGD PROMENADA S 12, nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w [...]

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zapraszamy przedsiębiorców działających na terenie gmin: Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Chełm [...]

Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2 – zmiany w umowie

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości wprowadzenia zmian w umowie przyznania pomocy przypominamy, że każda planowana zmiana musi być zaopiniowana przez LGD. Przed złożeniem wniosku o aneks do umowy do Zarządu Województwa Lubelskiego, należy złożyć wniosek o wydanie [...]

Nowe obiekty rekreacyjne na terenie LGD PROMENADA S 12. Umowa podpisana

Pierwszego lipca 2021 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 podpisał z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w [...]

Wykaz złożonych ofert na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2021 r. o godzinie 15.30 upłynął termin składania ofert na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach zadania pn. "Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji". W określonym w zapytaniu terminie wpłynęły 4 [...]

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD PROMENADA S 12 do wypełnienia ankiety, której celem jest analiza efektywności prowadzonych przez nas działań informacyjnych oraz środków ich przekazu. Dzięki Państwa opinii będziemy mogli dostosować formę i treść tych działań adekwatnie do Państwa potrzeb. link [...]

Nowe wzory formularzy umów w poddziałaniu 19.2

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe wzory formularzy umów w ramach poddziałania 19.2 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz pozostałych operacji. Aktualne wzory wszystkich dokumentów w poddziałaniu 19.2 dostępne są na stronie internetowej ARiMR . [...]

Zapytanie ofertowe na budowę obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w miejscowościach: Żółtańce (gm. Chełm), Rybie (gm. Rejowiec), Liszno (gm. Rejowiec Fabryczny), Sawin (gm. Sawin), Majdan Zahorodyński (gm. Siedliszcze), miasto [...]

Komunikat

Informujemy, że 4 czerwca 2021 r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne.

Ważny komunikat dla wnioskodawców

Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 15 maja 2021 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. [...]

Cele ogólne i szczegółowe lokalnej strategii rozwoju

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR przypominamy, że każda operacja, żeby mogła być poddana dalszej ocenie musi być zgodna z celami ogólnymi i szczegółowymi określonymi w LSR. Doświadczenia z poprzednich naborów wniosków [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 19 kwietnia 2021 r. dotyczącym budowy obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach projektu "Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji" informujemy, że w terminie określonym w zapytaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej [...]

Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku ze zmianą planu finansowego PROW 2014 - 2020, LGD PROMENADA S 12 może ubiegać się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu [...]

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2021

W odpowiedzi na zgłoszone pytania dotyczące postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania pn. „Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji” zamieszczonego na stronie www.promenadas12.pl w dniu 19.04.2021 r. poniżej przekazujemy następujące wyjaśnienia: Pytanie 1 W dokumentach jest informacja o "certyfikacie PSH", [...]

Sieć punktów aktywnego wypoczynku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Zapytanie ofertowe do pobrania Załączniki do zapytania: Dokumentacja techniczna - budowa placu zabaw w msc. LisznoDokumentacja techniczna - budowa elementów [...]

Komunikat

Informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (piątek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 12.00.

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że w roku 2021 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju planujemy przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz rozwoju niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Dokładne daty oraz planowany limit środków nie są jeszcze znane, prawdopodobnie [...]

Konsultacje społeczne zmian w LSR

Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w dniach 3-25 lutego 2021 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 przygotował projekt zmian w LSR w związku z przewalutowaniem budżetu LSR na Euro. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-2/2021

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021, 2/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do dofinansowania [...]

Informacja o godzinach pracy biura 16 lutego 2021

Informujemy, że z powodu posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12, 16 lutego 2021 r. nasze biuro będzie nieczynne w godzinach od 12.00 do 15.00. Przepraszamy za utrudnienia.

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2021 i 2/2021 rozpocznie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury "DWOREK" w Rejowcu [...]

Ważny komunikat dla beneficjentów 19.2

Informujemy beneficjentów poddziałania 19.2 realizujących operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o możliwości zawarcia aneksu do umowy o przyznaniu pomocy. Postanowienia aneksu zawierają korzystne dla beneficjentów zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2022. Konieczność dokonania zmian wynika z przewalutowania budżetu LSR z waluty PLN na walutę Euro. Po przewalutowaniu w poszczególnych przedsięwzięciach, nawet tych zrealizowanych pojawiają się wolne środki z [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-2/2021

W dniu 12 stycznia 2021 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: podejmowanie działalności gospodarczej (1/2021) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2021). Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-1-2021.pdf Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-2-2021.pdf Wykaz złożonych wniosków w ramach [...]

Ważne informacje dla wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności

W związku z naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w terminie od 14 grudnia 2020 do 12 stycznia 2021 poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji:   Biuro LGD w okresie trwania naboru świadczy bezpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców. Z uwagi [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Informacja o planowanych naborach wniosków

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej jest planowany w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 12 stycznia 2021 r. Limit środków w naborze będzie wynosił 360 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w formie [...]

Ważny komunikat

W związku z wprowadzeniem od dnia 24 października br. na terenie całego kraju strefy czerwonej i związanych z tym ograniczeń dotyczących m.in. zakazu wszelkiej aktywności w grupach powyżej 5 osób takich jak: imprezy, spotkania i zebrania, uprzejmie informujemy, że warsztaty [...]

Informacja dla beneficjentów poddziałania 19.2

10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju [...]

Kreatywne przerabianie ubrań – warsztaty

Jeżeli chcesz mieć niepowtarzalna garderobę, wyróżnić się z tłumu oraz zaoszczędzić pieniądze i tym samym mieć wpływ na ochronę środowiska zapraszamy na bezpłatne warsztaty kreatywnego przerabiania ubrań realizowane w ramach projektu „Promenada na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw [...]

Kosmetyki naturalne – warsztaty

Zapraszamy na kolejną odsłonę ekologicznych warsztatów w ramach projektu "Promenada na warsztacie - edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych". Tym razem z zakresu kosmetyki naturalnej. Na warsztatach uczestnicy poznają proste i sprawdzone receptury oparte wyłącznie na naturalnych składnikach oraz samodzielnie [...]

Warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej skierowanych do mieszkańców LGD PROMENADA S 12. Warsztaty to szansa na podniesienie kompetencji społecznych, udoskonalenie umiejętności porozumiewania się z innymi oraz lepsze poznanie siebie. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, m.in.: jak skutecznie przekazywać [...]

Zapraszamy na EKO warsztaty – sprzątanie bez chemii

Jeśli interesujesz się zdrowym, naturalnym stylem życia, chcesz dowiedzieć się jak ekologicznie, skutecznie i tanio posprzątać swoje cztery kąty oraz jak eliminować z życia wszechobecną szkodliwą chemię i perfumowane detergenty zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu eko-sprzątania. Podczas warsztatów uczestnicy [...]

8-11 września biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego pracowników w dniach 8-11 września 2020 r. biuro LGD będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny 507 826 398 Za utrudnienia przepraszamy.

Sieć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji

21 lipca 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 podpisał umowę o przyznaniu pomocy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a partnerskimi lokalnymi grupami działania: „Doliną Giełczwi” i „Poleską Doliną Bugu” na przygotowanie projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 PROW na [...]

Uroczyste wręczenie nagród

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i laureatów konkursów na najaktywniejszą organizację lub grupę nieformalną oraz najaktywniejsze sołectwo z terenu LGD PROMENADA S 12 na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 19 czerwca (piątek) o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK [...]

Komunikat

Informujemy, że w związku z Walnym Zebraniem Członków w dniu 15 czerwca 2020 r. biuro LGD będzie czynne do 11.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 działając na podstawie §20 pkt 2 i §23 pkt 3 lit. d) Statutu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 w [...]

Rozstrzygnięcie konkursów

W dniu 28 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia konkursów na najaktywniejszą organizację pozarządową lub grupę nieformalną oraz najaktywniejsze sołectwo na obszarze Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12. Komisja została powołana przez Zarząd LGD a [...]

Ważne informacje dla beneficjentów w związku z epidemią

Przekazujemy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów: ustawy dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-3/2020

Informujemy, że w dniu 4 maja 2020 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020, 2/2020, 3/2020. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do [...]

Komunikat dla beneficjentów i wnioskodawców podziałania 19.2

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych [...]

Wnioskodawco wypełnij ankietę

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wnioskodawców o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt działań komunikacyjnych prowadzonych przez LGD. Wypełnienie ankiety jest bardzo proste i zajmie nie więcej niż 2 [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-3/2020

W dniu 13 marca 2020 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: rozwój działalności gospodarczej (1/2020) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2020) zachowanie dziedzictwa lokalnego (3/2020) Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Nabór 1/2020 - [...]

Komunikat

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni ograniczyć Państwa wizyty w Biurze LGD. Prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Biura telefonicznie (82 5663 474) lub mailowo biuro@promenadas12.pl  

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z możliwością ubiegania się przez LGD o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) i związaną z tym koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR poniżej udostępniamy projekt LSR do [...]

CARVING – kurs podstawowy

CARVING to wywodząca się z Dalekiego Wschodu sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach oraz fantazyjnej dekoracji potraw. Carving zachwyca, budzi podziw, czasami trudno uwierzyć, że punktem wyjścia było zwykłe warzywo. Sztuka carvingu przyda się wszystkim zawodowo zajmującym się gastronomią, dekoracją [...]

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo W związku z prawidłową realizacją umowy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 może ubiegać się o dodatkowe środki na wdrażanie projektów w ramach LSR. Warunkiem podwyższenia [...]

Bezpłatny kurs instruktora znakowania szlaków turystycznych

Zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w bezpłatnym kursie na instruktora znakowania szlaków turystycznych, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Kurs kierowany jest do służb ochrony przyrody, członków stowarzyszeń, [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 w zakresie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej informujemy, że w dniu  30 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w biurze Stowarzyszenia w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3 odbędzie się spotkanie informacyjne. Zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem [...]

Planowane nabory wniosków

Informujemy, że najbliższe planowane naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną ogłoszone w terminie 21 lutego – 13 marca br. ZAKRESY TEMATYCZNE I LIMITY ŚRODKÓW Nabór nr 1/ 2020 – wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw. Całkowity [...]

Informacja o godzinach pracy biura 24 i 31 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że: w dniu 24 grudnia br. (wtorek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie nieczynne, w dniu 31 grudnia br. (wtorek) biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej publikujemy [...]

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 w biurze LGD rozpocznie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Komunikat

Informujemy, że 31 października 2019 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne do godziny 15.00

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2019

W dniu 25 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło 18 wniosków na kwotę [...]

Mikrodotacje przyznane

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzje w sprawie przyznania dotacji w ramach pierwszej pilotażowej edycji  programu Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12. Dofinansowanie otrzymały wszystkie złożone wnioski spełniające wymagania formalne. Łącznie dofinansowanych zostanie 21 projektów. O dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Termin naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej odbędzie się w dniach od 7 października do 25 października 2019 roku. Pełne ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją aplikacyjną zostanie zamieszczone na stronie w aktualnościach i [...]

Szkolenia dla wnioskodawców

Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD planujących złożenie wniosku o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 na szkolenia z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu. Szkolenia będą realizowane w biurze LGD przy ulicy Mickiewicza 3 w [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 25 lipca br.

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego w dniu 25 lipca 2019 r. biuro LGD PROMENADA S 12 będzie czynne do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór wniosków w programie „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu grantowego „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”. Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie organizacji oraz mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12.  O [...]

24 czerwca biuro czynne do godziny 13.00

W związku z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. biuro będzie czynne do godziny 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro LGD zamknięte w dniach 17-19 czerwca 2019 r.

W dniach 17 - 19 czerwca 2019 r. biuro Stowarzyszenia będzie zamknięte z powodu udziału pracowników w szkoleniu. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.  

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza członków zwyczajnych na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu [...]

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi w drugiej połowie 2019 r. naborami wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej zapraszamy osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie [...]

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR

Szanowni Państwo, w 2019 r weszliśmy w kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  Zgodnie z przyjętym planem działania w najbliższych latach do realizacji pozostały przedsięwzięcia z zakresu wspierania przedsiębiorczości i zachowania dziedzictwa lokalnego. Po podsumowaniu pierwszego etapu i rozliczeniu większości [...]

KONKURS Aktywne Sołectwo, Aktywna Organizacja

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich i sołectwa z obszaru działania naszej LGD do udziału w konkursach na najaktywniejsze sołectwo i najaktywniejszą organizację. Do wygrania 5 000 zł dla zwycięzcy konkursu na najaktywniejsze sołectwo oraz wyjazd studyjny pn. [...]

Poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów podziałania 19.2

Przypominamy przedsiębiorcom i innym podmiotom realizującym operacje w ramach poddziałania 19.2, że w przypadku zadania przekraczającego wartość 30 tysięcy Euro obowiązkowe jest stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców tych zadań.  Zaniedbanie lub zlekceważenie tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem dofinansowania, odmową wypłaty [...]

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

PROMENADA na warsztacie

Informujemy, że w maju br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpocznie realizację projektu pn. „Promenada na warsztacie - edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych”, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD.  W ramach projektu zaplanowano cykl [...]

Przewodnicy z okolicy. Warsztaty przewodnickie i storytelling

Jesteś miłośnikiem regionu, wiesz dużo na temat swojej miejscowości, znasz zapomniane historie i ciekawe anegdoty i chciałbyś się nimi podzielić? Weź udział w bezpłatnych warsztatach i zostań lokalnym przewodnikiem – opowiadaczem. Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 i LGD [...]

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że osoby i podmioty, które  zrealizowały operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają obowiązek wypełnienia  i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego [...]

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. biuro LGD będzie czynne do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca planowanych naborów w roku 2019

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorczości w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że limit dostępnych dla LGD środków na rozwój działalności gospodarczej dla [...]

Wyniki naboru zgłoszeń na realizację operacji własnej LGD

W związku z umieszczeniem w dniu 14 września 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, uprzejmie informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 15 października [...]

Pierwsze efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zbliżamy się do półmetka wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań. W 2016 roku pozyskaliśmy środki na realizację zaplanowanych w strategii projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę ramową o warunkach [...]

Informacja dla beneficjentów

Jak dokonać zmiany w umowie przyznania pomocy zawartej z Urzędem Marszałkowskim? Informujemy, iż beneficjenci w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą ubiegać się o zmianę umowy przyznania pomocy. Zmiany mogą dotyczyć np. wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność, zmian w biznesplanie lub [...]

Relacja z wizyty studyjnej na Litwie

W dniach 17 – 19 września 2018 r. przedstawiciele LGD PROMENADA S 12 i LGD Dolina Giełczwi brali udział w wizycie studyjnej na terenie partnerskiej LGD Raseinių krašto bendrija, działającej na terenie środkowej Litwy, w okręgu Raseiniai. Wizyta studyjna na [...]

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 14 września 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że planuje realizację zadań z zakresu - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska [...]

17-19 września Biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu służbowego pracowników, w dniach od 17 do 19 września 2018 r. biuro LGD będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.  

Dofinansowanie dla rolników

W związku z licznymi pytaniami o możliwości dofinansowania rozpoczęcia działalności pozarolniczej, uprzejmie informujemy, że w ramach działalności LGD PROMENADA S 12 z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie osoby nieubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy. Natomiast osoby ubezpieczone w [...]

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi [...]

Poszukujemy autora opowiadań

Poszukujemy osoby, która: jest kreatywna, ma sentyment do legend, podań i zakurzonych opowieści, chce i potrafi tworzyć ciekawe historie, które wzbudzą zachwyt, zwłaszcza u dzieci. Wymagania: doświadczenie w pisaniu opowiadań znajomość zasad edytorskich kreatywność terminowość i rzetelność  Zakres pracy: Oczekujemy [...]

Wyjazd studyjny na Litwę – zapisy

Partnerzy projektu współpracy LGD „Dolina Giełczwi” i LGD Promenada S 12 zapraszają do udziału w wyjeździe studyjnym na Litwę obszar Rosienie organizowanym w ramach projektu „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”. Wyjazd odbędzie się w dniach 17-19 września 2018 r. [...]

Komunikat

Informujemy, że w dniach 18 lipca (środa) oraz 23 lipca (poniedziałek) br. biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Organizacja wizyty studyjnej

Zapraszamy do składania ofert na organizację wizyty studyjnej na Litwie w ramach realizacji projektu z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego pn. „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”. Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej  Formularz-ofertowy-LGD

Komunikat

Informujemy, że w dniu 1 czerwca br. biuro LGD będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek 4 czerwca. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24a) odbędzie się [...]

Wyniki naborów wniosków

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [...]

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach 1-3/2018.  Po rozpatrzeniu wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej Przewodniczący ogłosił przerwę. Posiedzenie zostanie wznowione 9 maja o godzinie 13.00.

Posiedzenie Rady LGD w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że 27 kwietnia br. rozpocznie się posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie LGD PROMENADA S 12 w Rejowcu Fabrycznym [...]

Prawo na wsi

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa".  Moduł I to szkolenie podstawowe, którego celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na [...]

Wnioskodawco wypełnij ankietę

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wnioskodawców o wypełnienie ankiety, której celem jest uzyskanie informacji zwrotnej nt działań komunikacyjnych prowadzonych przez LGD. Wypełnienie ankiety jest bardzo proste i zajmie nie więcej niż 2 [...]

Ważne informacje dla wnioskodawców

Wnioskodawców przygotowujących się do złożenia wniosków w ramach naborów 1-3/2018 prosimy na zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie: Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki, w tym formularz uzasadnienia zgodności operacji z lokalnymi kryteriami (udostępniony [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 na operacje w zakresie wzmacniania kapitału społecznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniach 22-26 stycznia

W związku z realizacją spotkań informacyjno-konsultacyjnych w dniach  od 22 do 26 stycznia br. biuro LGD będzie czynne do godziny 11.00. Przepraszamy za utrudnienia.  

Harmonogram spotkań informacyjno konsultacyjnych

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) zapraszamy wnioskodawców na spotkania informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. [...]

Poszukiwane historie lokalne

Stowarzyszenie LGD  PROMENADA S 12 w partnerstwie z LGD "Dolina Giełczwi" oraz litewską LGD „Raseiniųkraštobendrija” rozpoczynają realizację projektu współpracy międzynarodowej pod nazwą „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, głównie historii mówionej. Jednym z pierwszych i najważniejszych elementów [...]

Informacja o godzinach pracy biura

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2018 r. biuro LGD będzie czynne od 12.00 do 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przerwie w pracy biura

Informujemy, że w związku z udziałem pracowników w szkoleniu, w dniu 14 grudnia (czwartek) br. biuro LGD będzie nieczynne.

Poszukiwany wykonawca zlecenia

W związku z realizacją projektu z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego poszukujemy wykonawcy zlecenia polegającego na zbadaniu i udokumentowaniu lokalnej historii. Szczegółowe informacje z zapytaniu ofertowym. Ogłoszenie zostało udostępnione także na portalu ogłoszeń ARiMR. Zapraszamy do składania ofert wykonawców posiadających doświadczenie w [...]

Zmiany w formularzach wniosków w poddziałaniu 19.2

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na [...]

Komunikat dla wnioskodawców

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wytycznych w zakresie jednolitego [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniach 21-22.09.2017

W związku z uczestnictwem pracowników LGD w szkoleniu, informujemy, że w dniu 21 września biuro będzie czynne w godzinach od 11.30 do 15.30, w dniu 22 września biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Ważny komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

UWAGA: zmiana umowy o przyznaniu pomocy wymaga uzyskania opinii LGD. Przypominamy beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Lubelskiego, że w przypadku zmian w realizacji operacji, skutkujących podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunięcie terminu złożenia wniosku o [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Polska smakuje

Agencja Rynku Rolnego udostępniła stronę internetową www.polskasmakuje.pl oraz darmową aplikację „Polska Smakuje”, dzięki której konsumenci będą mogli znaleźć w sieci lokalnych wytwórców żywności. Głównym założeniem aplikacji jest budowanie i rozpowszechnianie rozpoznawalnej marki polskiej, zdrowej żywności oraz platformy komunikacji pomiędzy producentami [...]

Szkolenia i usługi doradcze dla przedsiębiorców

QS Zurich Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o. realizują projekt pn.”Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego” Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian [...]

Biznes w zasięgu ręki

Fundacja Aktywności Obywatelskiej  rozpoczęła rekrutację do projektu "Biznes w zasięgu ręki!" realizowanego w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu [...]

Spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji LSR

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godzinie 10.00 w biurze LGD PROMENADA s 12 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR i lokalnych kryteriów wyboru operacji. Projekty aktualizowanych dokumentów udostępniono w zakładce konsultacje społeczne. Zachęcamy do lektury i [...]

Informacja o godzinach pracy biura w dniu 25.04.2017

Informujemy, że z powodu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w dniu 25 kwietnia 2017 r. biuro LGD będzie nieczynne w godzinach od 11.00 do 14.30.  Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 20 pkt 2 i § 23 pkt 3 lit. d) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12, Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. o [...]

Ważne dla wnioskodawców

Informujemy, że wszyscy wnioskodawcy (rozwijający i podejmujący działalność gospodarczą), których wnioski zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016, na wezwanie Zarządu Województwa Lubelskiego będą musieli dokonać korekty w zakresie części finansowej biznesplanu. Poniżej zamieszamy udostępnione przez ARiMR narzędzie [...]

Portal ogłoszeń dla wnioskodawców PROW

W celu zapewnienia Wnioskodawcom / Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy / Beneficjenci działań / poddziałań / typów operacji realizowanych [...]

Aktualizacja LSR

Informujemy, że Zarząd LGD PROMENADA S 12 podjął decyzję o konieczności aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022. Aktualizacja odbywa się na wniosek mieszkańców i członków LGD, a jej głównym celem jest zwiększenie limitu na realizację projektów współpracy [...]

Informacja o planowanych naborach wniosków

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości ubiegania się o dofinansowanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, informujemy, że kolejny nabór jest planowany w 2018 roku. Nabory wniosków są ogłaszane na podstawie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego harmonogramu, terminy ich ogłaszania zostały [...]

Bezpłatne szkolenia i płatne staże zawodowe

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do udziału w projekcie "Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny". Projekt skierowany jest do osób BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych, [...]

Wyniki naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 10 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, operacji wybranych do dofinansowania [...]

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 10 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017. Listę złożonych wniosków [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące podejmowania działalności  gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu [...]

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją partnerskiego projektu współpracy w zakresie ochrony i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapraszamy do składnia ofert cenowych na wykonanie usługi badania i dokumentowania historii lokalnej. Zapytanie ofertowe do pobrania. Termin złożenia oferty upływa z dniem 3 [...]

Przerwa w pracy biura

Informujemy, że w dniu 03.02.2017 r. biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy, w bardzo pilnych sprawach kontakt pod nr tel. 507 826 398.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres [...]

Projekt senioralny zakończony

W dniu 31 grudnia 2016r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. Projekt był realizowany na terenie miasta i gminy Rejowiec Fabryczny i polegał na wdrożeniu systemu pomocy sąsiedzkiej oraz [...]

Wyniki naboru nr 2/2016

W dniu 22 grudnia 2016r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016. Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady. Lista operacji niewybranych do [...]

Technik turystyki wiejskiej

Policealna szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Chełmie prowadzi nabór na kierunek technik turystyki wiejskiej, który daje kwalifikacje rolnicze. Nauka jest bezpłatna i trwa 4 semestry w systemie zaocznym, zajęcia odbywać się będą tylko w soboty i niedziele. Edukacja [...]

Lista wniosków złożonych w naborze nr 2/2016

W dniu 18 listopada 2016r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naborem i złożone wnioski oraz życzymy powodzenia. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach poszczególnych [...]

Informacja o planowanym posiedzeniu Rady LGD

Informujemy, że w dniu 20 października 2016r. o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w naborze [...]

Informacje dla wnioskodawców

Informujemy, że w zakładce pytania i odpowiedzi zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz interpretacje i stanowiska instytucji zarządzających PROW 2014-2020, które mogą być pomocne przy opracowywaniu dokumentacji konkursowej. Ponadto na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukazały się [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres [...]

Aktywna jesień seniora. Zaproszenie na warsztaty.

Jesteś w wieku emerytalnym? Prowadzisz aktywny tryb życia? Poszukujesz źródeł finansowania działalności klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, stowarzyszeń i innych grup formalnych i nieformalnych? Chcesz działać dynamicznie na rzecz swojego otoczenia, ale brakuje Ci wsparcia i środków? Szukamy osób [...]

Harmonogram spotkań informacyjno – szkoleniowych

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań informacyjno – szkoleniowych dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022 na obszarze LGD PROMENADA S 12. Na szkolenia zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i  przedstawicieli [...]

Zmiana formularzy wniosków

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju [...]

Spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec oraz miasta i gminy Rejowiec Fabryczny na spotkanie informacyjno [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1. [...]

Punkt informacyjno-konsultacyjny LGD na Dożynkach Gminy Chełm

W dniu 28 sierpnia 2016 r. nad Zalewem w Żółtańcach odbędą się uroczystości dożynkowe Gminy Chełm. Będziemy tam z naszym punktem konsultacyjno - informacyjnych, w którym pracownicy biura LGD będą świadczyć bezpłatne usługi konsultacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o przyznanie [...]

Senior na warsztacie

Zapraszamy osoby w wieku 60+, mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. W PROGRAMIE Warsztaty komputerowe, podczas których uczestnicy [...]

Komunikat

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 unieważnia postępowanie dotyczące przeprowadzenia warsztatów komputerowych ze względu na brak możliwości porównania złożonych ofert.

Punkt informacyjno-konsultacyjny LGD na Jarmarku Pawłowskim

W niedzielę 7 sierpnia na rynku w Pawłowie odbędzie się XV Jarmark Pawłowski „Ginące Zawody” w programie m.in.: kiermasz twórczości ludowej i pokaz ginących zawodów, pokonkursowa wystawa prac garncarskich ( Izba Garncarska w GOK), promocja i handel przy dźwiękach kapel [...]

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy

Poniżej publikujemy wzory dokumentów aplikacyjnych w zakresie operacji wdrażanych w ramach LSR - poddziałanie 19.2 I. Wszystkie typy projektów z wyłączeniem operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. UWAGA: formularze zamieszczone poniżej dotyczą projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, budowy lub [...]

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu "Pomagam wiec jestem" zapraszamy do składania ofert cenowych na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów. Pełna treść zapytania tutaj.

Nowe kompetencje od dziś – projekt szkoleniowy

NS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach:   z języka angielskiego z zakresu ITC - szkolenia komputerowe Projekt skierowany jest do [...]

POMAGAM WIĘC JESTEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 realizuje projekt pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest wdrożenie nowej formy wsparcia - usług wspomagających i opiekuńczych dla seniorów [...]

Święto Ryby 2016

Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik zapraszają na ŚWIĘTO RYBY 2016, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2016 r. od godziny 9.00 przy zbiorniku wodnym w Majdanie Zahorodyńskim. W programie znajdziemy turniej piłki plażowej, zawody strażackie, zawody wędkarskie, występy [...]

Konkurs „Nagrody Trzeciego Sektora”

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego wspólnie z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego organizują konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”. Konkurs ma na celu podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach, skierowany jest do członków organizacji, [...]

FUZJA KULTUR

Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba zaprasza na Koncert FUZJA KULTUR, który odbędzie się w dniu 10 lipca 2016 r. o godzinie 14.00 przy świetlicy wiejskiej w Janowie. Ideą koncertu jest pokazanie wielokulturowości naszego regionu. Zaprezentują się zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne:     [...]

Pomagam więc jestem – projekt senioralny

Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 otrzymało dotację na realizację projektu senioralnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020. Projekt pn. „Pomagam więc jestem” przygotowany przez LGD został pozytywnie oceniony przez ekspertów i [...]

Szkolenie Rady LGD

Informujemy, że w dniu 30 czerwca br. o godzinie 9.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się szkolenie członków Rady LGD. Program szkolenia obejmuje dwa moduły tematyczne. moduł I - zasady przyznawania pomocy w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach [...]