Informujemy, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godzinie 12.00 w biurze LGD PROMENADA S 12 odbędzie się otwarte spotkanie zwane warsztatem refleksyjnym. Warsztat refleksyjny jest jedną z metod monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania LSR i jak nazwa wskazuje polega na poddaniu się głębszemu zastanowieniu nad istotnymi zagadnieniami związanymi z podstawowymi zadaniami LGD czyli realizacją założonych w LSR celów.

Podstawę do refleksji będzie stanowił raport z badania ewaluacyjnego LSR wykonanego przez zewnętrznych, niezależnych od LGD ekspertów. Wyniki badania a także rekomendacje uzupełnione o aktualne dane dotyczące poziomu osiągnięcia poszczególnych wskaźników, zostaną zaprezentowane podczas spotkania. Wnioski z dyskusji, rozważania i ustalenia uczestników spotkania będą stanowiły podstawę do wprowadzenia rozwiązań usprawniających proces wdrażania obecnej i przyszłej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Na spotkanie zapraszamy członków LGD PROMENADA S 12, zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorców.

Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w warsztacie refleksyjnym do piątku 24 lutego, do godziny 15.30.