Jesteś miłośnikiem regionu, wiesz dużo na temat swojej miejscowości, znasz zapomniane historie i ciekawe anegdoty i chciałbyś się nimi podzielić?

Weź udział w bezpłatnych warsztatach i zostań lokalnym przewodnikiem – opowiadaczem.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 i LGD Dolina Giełczwi na dwudniowe warsztaty z zakresu sztuki opowiadania  i metodyki pracy lokalnego przewodnika turystycznego.

Zakres tematyczny warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:

A/ Warsztat opowiadania historii (dzień 1)

 • czym jest storytelling,
 • komponenty dobrej historii /elementy dobrej historii,
 • czego nie wiesz o opowieściach,
 • jak naturalnie opowiadać i przedstawiać informacje,
 • techniki budowania ciekawych opowieści,
 • techniki budowania napięcia,
 • techniki zapamiętywania fabuły.

Warsztat poprowadzi Jerzy Szufa – opowiadacz, filozof, edukator i animator kultury, na co dzień pracujący w Ośrodku Edukacji Muzealnej w Łazienkach Królewskich.

B/ Warsztat przewodnicki (dzień 2)

 • charakterystyka działalności przewodników turystycznych,
 • generalne wymagania stawiane przewodnikom turystycznym,
 • metodyka prowadzenia grup turystycznych,
 • zdobywanie informacji i przygotowanie do oprowadzania,
 • sposoby pracy z grupą (metody aktywizacji grupy),
 • interpretacja oczekiwań grupy i dostosowywanie przekazywanych informacji do oczekiwań i zainteresowań odbiorców,
 • sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych

Co możesz zyskać biorąc udział w warsztatach ?

 • wiarę we własne siły,
 • pewność siebie,
 • spontaniczność,
 • odwagę,
 • umiejętność aktywnego słuchania,
 • umiejętność wyrażania emocji,
 • wiedzę z zakresu podstaw pracy profesjonalnego przewodnika turystycznego.

Termin warsztatów: 20 – 21 maja 2019 r.

Miejsce: Urszulin, Hotel DROB

Udział w warsztatach jest bezpłatny, wszystkim uczestnikom zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.


Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń dlatego nie zwlekaj i wypełnij Formularz zgłoszeniowy. 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy organizatora (biuro@promenadas12.pl, biuro@dolinagielczwi.org) lub dostarczyć w każdy inny skuteczny sposób najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: tel. 82 566 34 74 (LGD PROMENADA S 12), 81 525 30 12  (LGD Dolina Giełczwi).