Stowarzyszenie LGD  PROMENADA S 12 w partnerstwie z LGD “Dolina Giełczwi” oraz litewską LGD „Raseiniųkraštobendrija” rozpoczynają realizację projektu współpracy międzynarodowej pod nazwą „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”.

Celem projektu jest zachowanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, głównie historii mówionej. Jednym z pierwszych i najważniejszych elementów projektu są terenowe prace badawcze polegające na odszukaniu nieznanych lub mało znanych faktów historycznych, opowieści wspomnieniowych, legend, podań związanych z obszarem działania partnerów projektu.

Efekty prac badawczych zostaną opracowane w wersji audio jak również w formie pisemnej i udostępnione w sieci.

W projekcie zaplanowano także działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, pasjonatów, hobbystów i miłośników historii lokalnej. Dla 20-osobowej grupy uczestników zostaną zorganizowane dwudniowe warsztaty przewodnika lokalnego oraz warsztat storytelling, czyli sztuki opowiadania historii.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, zarówno do udziału w projekcie jak i podzielenia się swoją opowieścią.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w biurze LGD PROMENADA S 12 lub pod numerem telefonu 82 5663 474.