W związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej informujemy, że w dniu  30 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w biurze Stowarzyszenia w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3 odbędzie się spotkanie informacyjne. Zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania przedsiębiorców prowadzących działalność (siedziba firmy lub oddział) na terenie jednej z gmin członkowskich LGD (gmina Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny). Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 21 lutego 2020 do 13 marca 2020.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje telefoniczne zgłoszenie udziału pod numerem: 82 5663 474. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 stycznia.


W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy dostępną liczbę miejsc zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie.