Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, która przybliża ideę interwencji LEADER jako narzędzia rozwoju lokalnego kierowego przez społeczność, w tym specyfikę ubiegania się o wsparcie lokalnych inicjatyw i inwestycji przedsiębiorców za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania.

W tekście omówione są także dotychczasowe osiągnięcia w wspieraniu przedsiębiorczości tą metodą a także opisane są planowane narzędzia wsparcia na nowy okres (2023-2027) zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. Odrębny rozdział w broszurze poświęcono procesowi składania wniosków o dotacje w LGD, co stanowi cenne źródło informacji dla tych, którzy dotąd nie mieli doświadczenia w tym obszarze.

Publikacja do pobrania:
https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2023/2023-LEADER-WSPIERA-PRZEDSIEBIORCZOSC-NOWE-ROZDANIE.pdf