Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich i sołectwa z obszaru działania naszej LGD do udziału w konkursach na najaktywniejsze sołectwo i najaktywniejszą organizację.

Do wygrania 5 000 zł dla zwycięzcy konkursu na najaktywniejsze sołectwo oraz wyjazd studyjny pn. „wsie tematyczne Warmii i Mazur” dla mieszkańców sołectw wyróżnionych.

W konkursie mogą wziąć udział sołectwa z terenu działania LGD PROMENADA S 12 tj. z gmin: Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny. Na równorzędnych zasadach do konkursu mogą przystąpić jednostki pomocnicze miasta Rejowiec Fabryczny.  Przebieg konkursu, kryteria oceny uczestników, zasady dokonywania zgłoszeń znajdują się w regulaminie konkursu udostępnionym poniżej.

Organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i kołom gospodyń wiejskich z obszaru działania LGD dedykujemy konkurs na najaktywniejszą organizację. Do wygrania wybrane przez laureatów nagrody rzeczowe o wartości 2000,00 zł, 1000,00 zł, 500 zł.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dla organizacji znajdują się w regulaminie konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń w obu konkursach upływa 31 maja 2019 r.

Do pobrania: