W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej publikujemy listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady w sprawie oceny i wyboru operacji.