Informujemy, że Zarząd LGD PROMENADA S 12 podjął decyzję o konieczności aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022. Aktualizacja odbywa się na wniosek mieszkańców i członków LGD, a jej głównym celem jest zwiększenie limitu na realizację projektów współpracy i uwzględnienie ich w planie działania.

W związku z tym, Zarząd przystąpił do opracowania projektu aktualizacji LSR. Projekt dokumentu zostanie udostępniony do konsultacji na naszej stornie internetowej (w zakładce konsultacje społeczne) w celu umożliwienia zgłaszania uwag i propozycji do wprowadzonych zmian. Niezależnie od projektu aktualizacji LSR przygotowanego przez Zarząd, zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych sugestii i wniosków. Uwagi należy zgłaszać na udostępnionym formularzu konsultacji (pobierz formularz). Wypełnione formularze należy dostarczyć do biura LGD w dowolny sposób lub przesłać drogą mailową na adres: biuro@promenadas12.pl do dnia 14 kwietnia 2017.