Poszukujemy osoby, która:

 • jest kreatywna,
 • ma sentyment do legend, podań i zakurzonych opowieści,
 • chce i potrafi tworzyć ciekawe historie, które wzbudzą zachwyt, zwłaszcza u dzieci.

Wymagania:

 • doświadczenie w pisaniu opowiadań
 • znajomość zasad edytorskich
 • kreatywność
 • terminowość i rzetelność

 Zakres pracy:

 • Oczekujemy napisania minimum 30 opowiadań.
 • Ilość tekstu – nie mniejsza niż 1 arkusz autorski.

Przyjmujemy, że jeden arkusz autorski to około 20 stron maszynopisu przy założeniach: format A4, marginesy po 2,5 cm, wielkość czcionki 12 pkt., interlinia pojedyncza.

 • Opowiadania powinny powstać w oparciu o informacje i materiały pisemne, które przekaże Zamawiający (m.in. transkrypcje opowieści wspomnieniowych mieszkańców obszaru).

Prosimy o złożenie oferty, zawierającej następujące informacje:

 • portfolio wraz z dołączoną „próbką” swojego tekstu – zbliżonego tematycznie do zakresu planowanej pracy,
 • wynagrodzenie brutto,
 • termin realizacji,
 • preferowaną formę nawiązania współpracy (umowa cywilnoprawna lub inna).

Ofertę można złożyć w terminie do 7 września 2018 r.

 • osobiście lub poprzez operatora pocztowego / kuriera na adres:

LGD „Dolina Giełczwi”, ul. Lubelska 77a, 21-050 Piaski

 Pytania dotyczące zamówienia można kierować:

– na adres e-mail: biuro@dolinagielczwi.org lub biuro@promenadas12.pl

– telefonicznie pod numerem telefonu: 81 52 53 012 lub 82 566 34 74.

 Zlecenie będzie realizowane w ramach projektu współpracy międzynarodowej pod nazwą „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj” w partnerstwie 3 LGD: LGD  „Dolina Giełczwi”, LGD PROMENADA S12 oraz litewskiej LGD Raseinių rajono vietosveiklosgrupė  „Raseiniųkraštobendrija”.