Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w miejscowościach: Żółtańce (gm. Chełm), Rybie (gm. Rejowiec), Liszno (gm. Rejowiec Fabryczny), Sawin (gm. Sawin), Majdan Zahorodyński (gm. Siedliszcze), miasto Rejowiec Fabryczny.

Treść zapytania ofertowego do pobrania

Zadanie jest realizowane w ramach projektu współpracy: „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”.

Załączniki do zapytania: