Zapraszamy mieszkańców LGD PROMENADA S 12 do udziału w bezpłatnym kursie na instruktora znakowania szlaków turystycznych, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie.

Kurs kierowany jest do służb ochrony przyrody, członków stowarzyszeń, związanych z rozwojem turystyki, pracowników administracji samorządowej oraz miłośników turystyki przyrodniczej i krajobrazowej. Kurs przygotowuje do pełnienia funkcji: znakarza szlaków turystycznych, kierownika prac znakarskich, projektanta szlaków turystycznych. Zaletą kursu jest autorska metoda „1+1”, czyli wykłady i zajęcia praktyczne (warsztaty) w trakcie jednego kursu. Kurs będzie realizowany przez Towarzystwo Turystów, Przyrodników i Krajoznawców, które posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz branży turystycznej.


PROGRAM KURSU:

 1. Historia znakowania szlaków i tras turystycznych
 2. Funkcje i rodzaje szlaków turystycznych
 3. Prawne aspekty znakowania szlaków turystycznych
 4. Zasady projektowania i wytyczania szlaków
 5. Organizacja i rozliczanie prac znakarskich
 6. Oznakowania szlaków (pieszych, rowerowych, narciarskich, kajakowych, jeździeckich)
 7. Techniki znakowania
 8. Zasady odbioru, rozliczania i dokumentowania szlaków turystycznych oraz prac znakarskich
 9. Projektowanie szlaków turystycznych oraz tworzenie kosztorysów (warsztaty)
 10. Wykonywanie oznaczeń szlaku (ćwiczenia)

ORGANIZACJA KURSU:

2 dni (sobota, niedziela ) – wykłady i ćwiczenia projektowe w godz. 09.30 – 16.00. 

Zajęcia będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie.

KAŻDY UCZESTNIK KURSU OTRZYMA:

 • legitymację (instruktorską), zaświadczenie, certyfikat,
 • materiały kursowe w formie elektronicznej.

 ZAPISY:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy  należy przesłać na adres biuro@promenadas12.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD (ul. Mickiewicza 3, Rejowiec Fabryczny) do dnia 10 marca 2020 r.


UWAGA:

 1. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się do udziału w kursie będzie decydowała kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem zasady, że w kursie będzie uczestniczyć po dwie osoby z każdej gminy członkowskiej LGD (gmina Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny). W przypadku braku chętnych w jednej lub więcej gmin członkowskich w kursie będą mogły wziąć kolejne zgłoszone osoby.
 2. O zakwalifikowaniu się do udziału w kursie uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 13 marca br. Rezygnacja z udziału w kursie jest możliwa wyłącznie do dnia 13 marca.
 3. Każdy uczestnik na zajęcia zabiera ze sobą: linijkę, ołówek, kalkulator, rękawice ochronne (robocze lub gumowe), okrągły pędzel o średnicy 3 cm.
 4. Osoby, które planują wyznaczać szlaki turystyczne na swoim obszarze powinny przynieść mapy turystyczne (danego obszaru) w skali 1:50 000, lub plan miasta z nazwami ulic.
 5. Masz pytania ? Dzwoń: 82 5663 474