Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 otrzymało dotację na realizację projektu senioralnego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Projekt pn. „Pomagam więc jestem” przygotowany przez LGD został pozytywnie oceniony przez ekspertów i znalazł się na liście 126 dofinansowanych projektów spośród 386 złożonych.

Projekt będzie realizowany w ramach IV priorytetu rządowego programu ASOS 2014 -2020 tj. usługi społeczne dla osób starszych.

W ramach projektu zaplanowano dwie formy wsparcia:

  1. Wdrożenie usługi pomocy osobom starszym świadczonej przez sąsiadów i osoby z najbliższego otoczenia na terenie miasta i gminy Rejowiec Fabryczny.
  2. Warsztaty liderskie dla seniorów.

Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej mogą być przyznane osobom powyżej 60 roku życia, na które nie jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny, samotnym, pozbawionym kontaktów z rodziną, nieaktywnym społecznie i zawodowo, wymagającym opieki i pomocy w codziennych czynnościach.

Jeżeli masz sąsiada w trudnej sytuacji spełniającego powyższe kryteria zgłoś się do udziału w projekcie i pomagaj !

Udział w projekcie osób starszych jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD.


Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

asos_logo_ai-01