Jeśli interesujesz się zdrowym, naturalnym stylem życia, chcesz dowiedzieć się jak ekologicznie, skutecznie i tanio posprzątać swoje cztery kąty oraz jak eliminować z życia wszechobecną szkodliwą chemię i perfumowane detergenty zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu eko-sprzątania.

Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie wykonają 3 różne, w pełni naturalne środki czystości oraz otrzymają receptury do samodzielnego przygotowania bezpiecznych produktów do sprzątania, dowiedzą się także czym jest „ZERO WASTE” i jak w życiu codziennym można ograniczyć ilość produkowanych odpadów.

Warsztaty odbędą się 26 września 2020 roku (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie w godzinach od 10.00 – 15.00

Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@promenadas12.pl przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Termin zgłoszeń upływa w dniu 22 września 2020 r.

Uwaga: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W warsztatach udział mogą wziąć mieszkańcy gmin stowarzyszonych w LGD PROMENADA S 12

Warsztaty organizowane są ramach projektu pn.” PROMENADA na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.