W dniu 28 sierpnia 2016 r. nad Zalewem w Żółtańcach odbędą się uroczystości dożynkowe Gminy Chełm. Będziemy tam z naszym punktem konsultacyjno – informacyjnych, w którym pracownicy biura LGD będą świadczyć bezpłatne usługi konsultacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR na lata 2016-2022. Punkt będzie dostępny w godzinach od 12.00 do 16.00.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022