kursNS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

 

  • z języka angielskiego
  • z zakresu ITC – szkolenia komputerowe

Projekt skierowany jest do osób:

  • w wieku 25 lat i więcej
  • pracujących i zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
  • o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym włącznie )
  • które z własnej inicjatywy chcą podnieść i uzupełnić umiejętności językowe i z zakresu ITC

W ramach projektu Organizator oferuje:

  • szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1/A2 lub poziomie B1/B2 zakończone uzyskaniem certyfikatu,
  • szkolenia komputerowe na poziomie A lub B zakończone potwierdzeniem nabycia kompetencji cyfrowych,
  • podręczniki i materiały dydaktyczne

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie www.projektynsk.pl w zakładce NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ

Kontakt:
Biuro projektu „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ”
ul. Skromna 5, 20-704 Lublin

e-mail: nowekompetencje@nskonsulting.pl

tel: 533 317 656