Grantobiorcom II edycji programu “Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12” przypominamy, że okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznaniu dotacji. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji projektu należy zwrócić się z wnioskiem o zmiany w umowie.

Termin złożenia sprawozdania z projektu wynosi 14 dni od daty zakończenia wszystkich działań projektowych. Sprawozdanie należy złożyć na formularzu udostępnionym poniżej.

Sprawozdanie z realizacji mikrodotacji 2023 r.