Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021, 2/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz protokóły z posiedzeń Rady.

  • Protokół z posiedzenia Rady w dniu 16 lutego 2021 r. pobierz
  • Protokół z posiedzenia Rady w dniu 19 lutego 2021 r. pobierz
  • Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem naboru wniosków – 1/2021 pobierz
  • Lista operacji wybranych do dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 1/2021 pobierz
  • Lista operacji niewybranych do dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – 1/2021 pobierz
  • Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem naboru wniosków – 2/2021 pobierz
  • Lista operacji wybranych do dofinansowania w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej – 2/2021 pobierz