Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza do złożenia oferty na budowę sześciu obiektów małej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Zapytanie ofertowe do pobrania

Załączniki do zapytania:

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego