21 lipca 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 podpisał umowę o przyznaniu pomocy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a partnerskimi lokalnymi grupami działania: „Doliną Giełczwi” i „Poleską Doliną Bugu” na przygotowanie projektu współpracy w ramach poddziałania 19.3 PROW na lata 2014-2020.

W ramach przygotowania projektu współpracy zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonawcza niezbędna do realizacji inwestycji, tj. utworzenia nowych lub uzupełnienia istniejących przestrzeni rekreacyjnych. Inwestycje powstaną w każdej gminie członkowskiej LGD PROMENADA S 12 tj. gminie Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz w mieście Rejowiec Fabryczny.

Planujemy zakończyć przygotowania i uzyskać niezbędne pozwolenia przed końcem 2020 r.

„Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn. „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji”

mająca na celu przygotowanie do realizacji inwestycyjnego projektu współpracy w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze partnerskich LGD poprzez opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.