Informujemy, że w maju br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpocznie realizację projektu pn. „Promenada na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych”, którego celem jest wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD.  W ramach projektu zaplanowano cykl warsztatów aktywizacyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców, kurs podstawowy carvingu oraz dwa konkursy – na najaktywniejsze sołectwo oraz najaktywniejszą organizację pozarządową lub grupę nieformalną.


Nagrodą główną w konkursie na najaktywniejsze sołectwo jest wsparcie finansowe w wysokości 5 000,00 zł. dowolnej inicjatywy wskazanej przez mieszkańców zwycięskiego sołectwa. Natomiast mieszkańcy sołectw wyróżnionych wezmą udział w 3 – dniowym wyjeździe studyjnym pn. „Wsie tematyczne Warmii i Mazur”.


W konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową lub grupę nieformalną głównymi nagrodami będą bony podarunkowe o wartości 2000,00 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 1000,00 zł za drugie miejsce i 500,00 zł za trzecie miejsce.  Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi podczas uroczystej gali, na której uczestnikom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Już wkrótce więcej szczegółów. 

„Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn. „PROMENADA na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw ekologicznych”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.