CARVING to wywodząca się z Dalekiego Wschodu sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach oraz fantazyjnej dekoracji potraw. Carving zachwyca, budzi podziw, czasami trudno uwierzyć, że punktem wyjścia było zwykłe warzywo. Sztuka carvingu przyda się wszystkim zawodowo zajmującym się gastronomią, dekoracją stołów, ale także gospodyniom domowym.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gmin partnerskich do udziału w bezpłatnym kursie podstawowym z zakresu tej pięknej sztuki.

Zajęcia odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie w dniach:

  • 13 marca 2020 (piątek) w godzinach od 16.00 do 19.00 i
  • 14 marca 2020 (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.30

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz komplet narzędzi do carvingu.

Jak się zapisać na kurs ?

Należy czytelnie wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy następnie skan lub zdjęcie formularza przesłać na adres: biuro@promenadas12.pl lub dostarczyć w każdy inny skuteczny do biura LGD (ul. Mickiewicza 3, 22-170 Rejowiec Fabryczny) do dnia 10 marca 2020 r.

UWAGA:

  1. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się do udziału w kursie będzie decydowała kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem zasady, że w kursie będzie uczestniczyć po dwie osoby z każdej gminy członkowskiej LGD (gmina Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny). W przypadku braku chętnych w jednej lub więcej gmin członkowskich w kursie będą mogły wziąć kolejne zgłoszone osoby.

  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w kursie uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 11 marca br. Rezygnacja z udziału w kursie jest możliwa wyłącznie do dnia 11 marca.

Formularz zgłoszeniowy 

Szkolenie pn. „Kurs podstawowy carvingu” jest realizowane w ramach operacji PROMENADA na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja podstaw proekologicznych, dofinansowanej z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata  2014-2020.