Sześć kroków, które pozwolą zdobyć podstawową wiedzę na temat możliwości uzyskania dofinansowania z LGD PROMENADA S 12

KROK 1 Określ się i wybierz odpowiednie działanie

Jeśli jesteś pełnoletnim mieszkańcem obszaru LGD PROMENADA S 12, nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, minimum przez ostatnie 3 miesiące nie prowadziłeś działalności gospodarczej i jesteś zainteresowany jej podjęciem możesz przystąpić do konkursu w celu uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą przez minimum rok w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa, siedziba lub oddział Twojej firmy znajduje się na terenie LGD PROMENADA S 12 możesz  przystąpić do konkursu o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej.

KROK 2 Sprawdź czy Twój pomysł jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD PROMENADA S 12

Każdy wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) tzn. musi wpisywać się co najmniej w jeden cel ogólny, szczegółowy i jedno przedsięwzięcie określone w LSR. Musi także realizować wskaźniki określone w LSR.  Aktualny dokument (LSR) znajdziesz na naszej stronie w zakładce „PROW 2014-2020/wdrażanie LSR”.

KROK 3 Sprawdź terminy naborów wniosków na wybrane działanie i przygotuj niezbędną dokumentację oraz uzasadnienie swojego pomysłu

Aktualny harmonogram naborów wniosków umieszczamy na naszej stronie w zakładce „PROW 2014-2020/wdrażanie LSR”. Wzory dokumentów aplikacyjnych jeszcze przed ogłoszeniem konkretnego naboru wniosków znajdziesz w naborach archiwalnych.

KROK 4 Złóż wniosek w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zamieszczamy ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami i instrukcjami. Należy uważnie zapoznać się z treścią ogłoszenia oraz kryteriami wyboru operacji. Złóż wniosek w terminie określonym w ogłoszeniu.

KROK 5 Cierpliwie poczekaj na ocenę wniosku

Na ocenę wniosku LGD ma 60 dni od daty zamknięcia naboru.  Zwykle ocena trwa ok. miesiąca. Po dokonaniu oceny do wnioskodawców  wysyłamy pisemne informacje o jej wynikach. W przypadku gdy Twój wniosek nie zostanie wybrany do dofinansowania lub nie zmieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór zostaniesz pouczony o możliwości odwołania się od decyzji LGD.

Jeżeli Twój wniosek został wybrany do dofinansowania i mieści się w limicie środków przeznaczonych na nabór, po zakończeniu procedury przekazujemy go do Zarządu Województwa Lubelskiego, który prowadzi dalsze czynności zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie. Zarząd Województwa Lubelskiego w ciągu 4 miesięcy weryfikuje wybrane wnioski i wzywa wnioskodawcę do uzupełnień, wyjaśnień lub do podpisania umowy.

KROK 6 Pilnuj terminów i zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie

Po podpisaniu umowy jesteś już beneficjentem pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Uważnie przeanalizuj całą umowę dofinansowania, zanotuj najważniejsze postanowienia, zobowiązania i terminy. Pamiętaj, że obowiązuje cię okres trwałości projektu i obowiązek informowania opinii publicznej o przyznanym dofinansowaniu.

PAMIĘTAJ, ŻE NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU MOŻESZ SIĘ Z NAMI KONSULTOWAĆ.