W dniu 13 marca 2020 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych:

  1. rozwój działalności gospodarczej (1/2020)
  2. rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2020)
  3. zachowanie dziedzictwa lokalnego (3/2020)

Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków 

  1. Nabór 1/2020 – rozwój działalności gospodarczej 
  2. Nabór 2/2020 – rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
  3. Nabór 3/2020 – zachowanie dziedzictwa lokalnego