QS Zurich Sp. z o.o. oraz SGS Polska Sp. z o.o. realizują projekt pn.”Wsparcie rozwojowe dla MŚP z podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego”

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP/osób samozatrudnionych oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami. Trwała zmiana w zakresie poziomu zatrudnienia i rozwoju kompetencji pracowników wymaga działań mających na celu poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwami. Wsparcie w ramach Projektu przyczyni się do poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i ich pracowników lub osób samozatrudnionych.
Dofinansowanie można uzyskać na rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników przedsiębiorstw MŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz na kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. Usługi rozwojowe ze środków EFS w ramach Projektu realizowane są wyłącznie na usługi wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (z oznaczeniem “możliwość dofinansowania z EFS”) za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości firmy:

  • mikroprzedsiębiorstwa – 75%
  • małe przedsiębiorstwa – 70%
  • średnie przedsiębiorstwa – 60%

Limity dofinansowania nie mogą przekroczyć:

  • 5000,00 zł na pojedynczą usługę rozwojową
  • 15 000,00 zł na przedsiębiorstwo w okresie rocznym

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w biurze projektu: Galeria Atelier (I piętro) przy ul. Lwowskiej 24 w Chełmie, tel. 691-760-882, email: usługirozwojowe@qszurich.pl lub pl.usługirozwojowe@sgs.com lub  na stronie internetowej www.projektyunijne.qszurich.pl