Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 przyznał dofinansowanie na realizację małych projektów w programie „Mikrodotacje LGD PROMENADA S 12”.  Zainteresowanie było bardzo duże, wpłynęły 42 wnioski na kwotę blisko 281 tys. zł. Początkowo budżet programu wynosił 100 tys. zł. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zwiększeniu alokacji do 150 tys. zł., mimo to nie wszystkie projekty mogły uzyskać wsparcie, w wielu przypadkach przyznana kwota dofinansowania jest mniejsza niż wnioskowana.

Poniżej zamieszczamy listę złożonych wniosków wraz z przyznaną kwotą dotacji. Z organizacjami, które uzyskały dofinansowanie będziemy kontaktować się indywidualnie w sprawie aktualizacji kosztorysów oraz ustalenia terminu podpisania umowy.

Dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie w przygotowanie wniosków. Jak wszystko dobrze się ułoży w przyszłym roku wystartujemy z kolejną edycją programu.

LISTA MIKRODOTACJI