W dniu 12 stycznia 2021 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych:

  1. podejmowanie działalności gospodarczej (1/2021)
  2. rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2021).

Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków 

  1. Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-1-2021.pdf
  2. Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-2-2021.pdf
  3. Wykaz złożonych wniosków w ramach naboru 2/2021 zaktualizowany po wycofaniu wniosków przez Wnioskodawców.