W związku z realizacją przez Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 projektu pn. „Dobre praktyki w zakresie turystyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż 12 szt. samoobsługowych stacji naprawy rowerów.