Informujemy, że w dniu 29 października 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr 3/2021 i 4/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz protokoły z posiedzeń Rady.

NABÓR 3/2021

NABÓR 4/2021

PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY