Wsparcie na wdrażanie i zarządzanie strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRROW
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12