W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków.

  1. Wykaz wniosków złożonych w naborze 1/2023
  2. Wykaz wniosków złożonych w naborze 2/2023