W dniu 25 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło 18 wniosków na kwotę 1 080 000,00 zł.

Wykaz złożonych wniosków do pobrania ( nabór 1/2019)