Dobiega końca nasz ostatni projekt współpracy pn. “Dobre praktyki w zakresie turystyki” realizowany w partnerstwie z LGD “Ziemia Zamojska”, LGD “Poleska Dolina Bugu” i LGD “Dolina Giełczwi”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Celem projektu było poznanie oraz implementacja krajowych i zagranicznych dobrych praktyk z zakresu promocji, sieciowania i rozwijania oferty turystyczno-rekreacyjnej obszarów wiejskich.

W ramach projektu na terenie LGD powstały samoobsługowe stacje naprawy rowerów w 12 lokalizacjach na ternie gmin Chełm, Sawin, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze. Każda stacja wyposażona jest w komplet narzędzi niezbędnych do samodzielnej naprawy roweru jak, np. zmiana wysokości siodełka, dokręcenie pedała, wyprostowanie kierownicy, regulacja hamulców, przerzutek, a nawet wymiana opony. Dzięki zintegrowanej pompce z adapterem można napompować koła do zalecanego dla danej dętki ciśnienia – niezależnie od typu wentyla. Dokonywanie serwisu jest wygodne dzięki możliwości zawieszenia roweru na specjalnie wyprofilowanym stojaku pomocniczym.

Kolejnym efektem projektu jest pierwszy na terenie LGD profesjonalnie wykonany mural, który zdobi ścianę Szkoły Podstawowej w Rejowcu. Mural upamiętnia postać Mikołaja Reja, patrona szkoły, wybitnego renesansowego prozaika, poety i polityka związanego z Rejowcem.

Projekt wieńczy innowacyjna instalacja artystyczna w postaci Budki Nietelefonicznej, która stanęła na placu przy Urzędzie Miasta w Rejowcu Fabrycznym. Budka powstała na bazie oryginalnej budki telefonicznej z lat 90 ubiegłego wieku. Wchodząc do środka natraficie na oryginalny aparat telefoniczny, ale jest pewien haczyk – nie da się z niego wykonać żadnego połączenia. Za to wystarczy podnieść słuchawkę, wybrać numer by rozpocząć niezwykłą podróż w czasie i wysłuchać fascynujących historii opowiadanych przez 3 pokolenia rodu Morawskich, założycieli miasta. Te barwne opowieści wprowadzą Was w klimat minionej epoki, przybliżając nie tylko lokalną historię, ale także życie i tradycje przodków. Zapraszamy do odwiedzenia Budki.