Rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027. Dokument będzie wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw, przedsiębiorców, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora publicznego oraz mieszkańców z terenu gmin, które należą do Stowarzyszenia tj. gminy Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania założeń LSR. W każdej gminie członkowskiej zaplanowaliśmy pierwsze spotkania konsultacyjne, na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Razem zadecydujmy o przyszłości Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12 oraz o sposobie wykorzystania dostępnych dla naszego regionu środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach członkowskich.


Serdecznie zapraszamy w wybranym przez Państwa terminie i miejscu. Spotkania będą miały charakter warsztatowy i nie potrwają dłużej niż dwie godziny.  Z  uwagi na kwestie organizacyjne zachęcamy do telefonicznego potwierdzenia udziału w spotkaniu konsultacyjnym (82 566 34 74).