W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przypominamy, że w Biurze LGD PROMENADA S 12 świadczymy bezpłatne konsultacje i usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej w tym wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu.

Zamiar skorzystania z usług doradczych prosimy zgłosić telefonicznie pod nr 82 5663 474. Konsultacje dotyczące naboru nr 1/2022 będą odbywać się do 10 marca br.

Najważniejsze zasady i warunki przyznania oraz wypłaty pomocy na podjęcie działalności gospodarczej