W dniu 31 grudnia 2016r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Pomagam więc jestem” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych.

Projekt był realizowany na terenie miasta i gminy Rejowiec Fabryczny i polegał na wdrożeniu systemu pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji seniorów w kierunku samoorganizacji.

Jednym z elementów projektu było zapewnienie osobom samotnym, w podeszłym wieku wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Opieką sąsiedzką została objęta 11 osobowa grupa seniorów spełniających kryteria rekrutacji uczestników.  Przez 6 miesięcy wybrani opiekunowie pomagali swoim sąsiadom seniorom w codziennych czynnościach jak zakupy, przygotowanie posiłków, drobne prace porządkowe. Codzienna chwila rozmowy, wspólny spacer, przyniesienie porcji zupy, czy zgaszenie wieczorem światła okazało się bezcenną pomocą.

Drugim elementem projektu były działania aktywizacyjne, wzmacniające kompetencje aktywnych seniorów w kierunku samoorganizacji i tworzenia systemów pomocowych dla osób starszych w trudnej sytuacji. Dwudziestoosobowa grupa aktywnych seniorów uczestniczyła w cyklu warsztatów, w tym komputerowych, pierwszej pomocy, psychologiczno – motywacyjnych. Największym zaskoczeniem i odkryciem okazał się warsztat z zakresu fundraisingu, na którym uczestnicy dowiedzieli się m.in. w jaki sposób można pozyskiwać fundusze na szeroko rozumianą działalność społeczną ale przede wszystkim zrozumieli, że nie jest to wcale takie trudne zadanie.

Rezultaty projektu to przede wszystkim ogólne zadowolenie – zarówno osób świadczących pomoc, jak również beneficjentów – seniorów, nawiązane przyjaźnie sąsiedzkie, zaktywizowana i zmotywowana grupa seniorów gotowych do dalszych działań na rzecz środowiska osób starszych.

Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i czas wspólnie spędzony.

asos_logo_ai-01