Policealna szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Chełmie prowadzi nabór na kierunek technik turystyki wiejskiej, który daje kwalifikacje rolnicze. Nauka jest bezpłatna i trwa 4 semestry w systemie zaocznym, zajęcia odbywać się będą tylko w soboty i niedziele. Edukacja kończy się bezpłatnym państwowym egzaminem kwalifikacyjnym. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do szkoły, tel. 82 5642349.