Na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w dniach 3-25 lutego 2021 r. Zarząd LGD PROMENADA S 12 przygotował projekt zmian w LSR w związku z przewalutowaniem budżetu LSR na Euro. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag i innych propozycji aktualizacji LSR. Uwagi należy przesyłać na adres biuro@promenadas12.pl lub dostarczyć do biura LGD w każdy inny skuteczny sposób do dnia 16 marca 2021 r. Poniżej udostępniamy projekt LSR oraz formularz zgłaszania uwag.

UWAGA: wprowadzone zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym