Nabory wniosków

Ogłoszenie wyników naborów wniosków 1/2023 i 2/2023

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2023 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedowanie w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naborów wniosków 1/2023 i 2/2023. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabór 1/2023) do [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2023, 2/2023

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków. Wykaz wniosków złożonych w naborze 1/2023Wykaz wniosków złożonych w naborze 2/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie wyników naborów wniosków 3/2022 i 4/2022

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2022 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedowanie w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w ramach naborów wniosków 3/2022 i 4/2022. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej (nabór 3/2022) do [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborze 3/2022, 4/2022

W związku z zakończeniem naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków. Wykaz wniosków złożonych w naborze 3/2022Wykaz wniosków złożonych w naborze 4/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2022 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie – rozwój działalności gospodarczej 2/2022

16 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2022. Do dofinansowania zostało wybranych 8 operacji, w tym 6 mieści się [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborze 2/2022

18 lipca 2022 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za zainteresowanie konkursem. Poniżej publikujemy wykaz złożonych wniosków. Informacja o wynikach oceny dokonanej w LGD zostanie przekazana Wnioskodawcom nie później niż [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na [...]

Wyniki naboru 1/2022

Informujemy, że w dniu 21 kwietnia br. Rada LGD PROMENADA S 12 dokonała oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborze 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2022

W związku z zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej publikujemy wykaz złożonych wniosków. WYKAZ nabór 1/2022 Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie oraz życzymy wysokich ocen !

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie wyników naborów 3/2021 i 4/2021

Informujemy, że w dniu 29 października 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów wniosków nr 3/2021 i 4/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych [...]

Wykaz złożonych wniosków w naborach 3 – 4/2021

Wykaz złożonych wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej Wykaz złożonych wniosków w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2021 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-2/2021

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2021 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021, 2/2021. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do dofinansowania [...]

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2021 i 2/2021 rozpocznie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury "DWOREK" w Rejowcu [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-2/2021

W dniu 12 stycznia 2021 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: podejmowanie działalności gospodarczej (1/2021) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2021). Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-1-2021.pdf Wykaz-złożonych-wniosków-w-ramach-naboru-2-2021.pdf Wykaz złożonych wniosków w ramach [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie wyników naborów 1-3/2020

Informujemy, że w dniu 4 maja 2020 r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020, 2/2020, 3/2020. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z LSR, wybranych i niewybranych do [...]

Wykaz wniosków złożonych w naborach 1-3/2020

W dniu 13 marca 2020 r. zakończyły się nabory wniosków w ramach następujących zakresów tematycznych: rozwój działalności gospodarczej (1/2020) rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej służącej integracji społecznej (2/2020) zachowanie dziedzictwa lokalnego (3/2020) Poniżej publikujemy wykazy złożonych wniosków  Nabór 1/2020 - [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 w zakresie dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020 w zakresie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Wyniki naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 1/2019 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej publikujemy [...]

Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2019 r. o godzinie 13.00 w biurze LGD rozpocznie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wykaz złożonych wniosków w naborze 1/2019

W dniu 25 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło 18 wniosków na kwotę [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Posiedzenie Rady w sprawie oceny operacji własnej LGD

Informujemy, że w dniu 17 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania operacji własnej LGD. Operacja własna LGD została przedłożona do oceny Radzie w związku z tym, że żaden [...]

Wyniki naboru zgłoszeń na realizację operacji własnej LGD

W związku z umieszczeniem w dniu 14 września 2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, uprzejmie informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 15 października [...]

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej z dnia 14 września 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że planuje realizację zadań z zakresu - wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska [...]

Wyniki naborów wniosków

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów 1/2018, 2/2018, 3/2018 w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [...]

Wykaz złożonych wniosków

W dniu 23 marca 2018 roku zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz wzmacniania kapitału społecznego. W terminie podanym w ogłoszeniu o naborze do biura LGD wpłynęło 17 wniosków w zakresie podejmowania [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 na operacje w zakresie wzmacniania kapitału społecznego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Wyniki naborów wniosków 2-4/2017

W dniu 29 września 2017r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017, 3/2017, 4/2017. Poniżej publikujemy listy operacji wybranych do dofinansowania oraz protokoły z posiedzeń Rady. Lista operacji [...]

Informacja o posiedzeniu Rady

Informujemy, że posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów 2-4/2017 rozpocznie się w dniu 26 września 2017 o godzinie 12.00 w biurze LGD.

Listy złożonych wniosków w ramach naborów 2-4/2017

W dniu 31 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na działania o charakterze niekomercyjnym z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zachowania dziedzictwa lokalnego i wzmacniania kapitału społecznego. Poniżej listy złożonych wniosków do pobrania. Listy złożonych wniosków o [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Ogłoszenie naboru wniosków nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje [...]

Korekta list operacji w ramach naboru 1/2017

Poniżej zamieszczono skorygowaną listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR oraz listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2017. Zmiany na listach dotyczą sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie wnioskowanej i ustalonej kwoty wsparcia dla wnioskodawcy [...]

Wyniki naboru wniosków nr 1/2017

W dniu 10 marca 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2017. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, operacji wybranych do dofinansowania [...]

Lista operacji wybranych po ponownej ocenie – nabór 2/2016

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 27 lutego 2017. Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej.

Lista wniosków złożonych w naborze nr 1/2017

W dniu 27 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie budowy i przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych. Lista złożonych wniosków do pobrania.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres [...]

Wyniki naboru nr 2/2016

W dniu 22 grudnia 2016r. Rada Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 zakończyła procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016. Poniżej publikujemy listy operacji wybranych i niewybranych oraz protokoły z posiedzeń Rady. Lista operacji niewybranych do [...]

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2016 odbędzie się w dniu 22 grudnia o godzinie 13.00 w biurze LGD w Rejowcu Fabrycznym. Listy operacji wybranych i niewybranych zostaną zamieszczone na naszej stronie [...]

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że w dniach 5, 7, 8 grudnia 2016r. o godzinie 12.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2016 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Z uwagi na dużą [...]

Lista wniosków złożonych w naborze nr 2/2016

W dniu 18 listopada 2016r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania i podejmowania działalności gospodarczej. Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naborem i złożone wnioski oraz życzymy powodzenia. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach poszczególnych [...]

Wyniki naboru wniosków nr 1/2016

W dniach 20 i 26 października 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2016. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, operacji wybranych [...]

Lista wniosków złożonych w naborze nr 1/2016

W dniu 14 października 2016 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Pobierz listę złożonych wniosków  

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1. [...]