„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
  • Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

GODZINY PRACY BIURA LGD PROMENADA S 12 

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30