Informujemy, że posiedzenie Rady LGD PROMENADA S 12 w sprawie oceny i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w naborze nr 1/2022 odbędzie się 21 kwietnia br. o godzinie 12.00 w siedzibie LGD w Rejowcu Fabrycznym.

Wyniki oceny i wyboru udostępnimy na naszej stronie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia posiedzenia. Do wnioskodawców zostaną także wysłane pisemne informacje dotyczące wyników oceny.