Informujemy, że w dniu 20 października 2016r. o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w naborze wniosków nr 1/2016 w zakresie tematycznym: budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Lista złożonych wniosków dostępna jest w zakładce nabory wniosków.