Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD PROMENADA S 12 do wypełnienia ankiety, której celem jest analiza efektywności prowadzonych przez nas działań informacyjnych oraz środków ich przekazu. Dzięki Państwa opinii będziemy mogli dostosować formę i treść tych działań adekwatnie do Państwa potrzeb.

link do ankiety