Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej skierowanych do mieszkańców LGD PROMENADA S 12.

Warsztaty to szansa na podniesienie kompetencji społecznych, udoskonalenie umiejętności porozumiewania się z innymi oraz lepsze poznanie siebie. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, m.in.: jak skutecznie przekazywać informacje, jak mówić, by zostać wysłuchanym, jak słuchać, by zrozumieć drugą stronę dialogu.

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 w Rejowcu Fabrycznym, ul. Mickiewicza 3

Termin:

  • 8 października 2020 r., godz. 17.00 – 20.00 – komunikacja werbalna i niewerbalna, zasady skutecznej komunikacji
  • 15 października 2020 r. godz. 17.00 – 20.00 – bariery w komunikacji i ich przezwyciężanie, asertywność w komunikacji
  • 22 października 2020 r. godz. 16.00 – 20.00 – praca w grupie, budowanie relacji w grupie, rozwiązywanie konfliktów w grupie

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 5 października br. na adres biuro@promenadas12.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty organizowane są ramach projektu pn.” PROMENADA na warsztacie – edukacja, aktywizacja i promocja postaw proekologicznych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020