Realizacja projektów

 

W tej zakładce zamieszczane będą praktyczne informacje dotyczące wdrażania, rozliczania i monitorowania projektów realizowanych w ramach LSR.

Każdy beneficjent po zakończeniu realizacji operacji i otrzymaniu płatności końcowej zobowiązany będzie do złożenia w LGD ankiety monitorującej wdrażanie LSR.