W związku z planowaną realizacją partnerskiego projektu współpracy w zakresie ochrony i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapraszamy do składnia ofert cenowych na wykonanie usługi badania i dokumentowania historii lokalnej.

Zapytanie ofertowe do pobrania.

Termin złożenia oferty upływa z dniem 3 marca 2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Agnieszka Rudawska, tel. 81 52 53 012, biuro@dolinagielczwi.org. Informacje w sprawie zaproszenia udzielane będą w dni robocze w godzinach 9.00-14.30.