W związku ze zmianą planu finansowego PROW 2014 – 2020, LGD PROMENADA S 12 może ubiegać się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu konieczne jest opracowanie projektu zmian w LSR uwzględniających zwiększenie budżetu na poszczególne przedsięwzięcia oraz aktualizację wskaźników realizacji celów ogólnych i szczegółowych. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, jej wyniki pozwolą nam na opracowanie projektu zmian LSR, który zostanie poddany dalszym konsultacjom.

Link do ankiety: https://tiny.pl/rz2w6