Informujemy, że pierwsze posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborach 1/2023 i 2/2023 odbędzie się 28 czerwca 2023 r. o godzinie 13.00.