Informujemy, że w dniu 21 kwietnia br. Rada LGD PROMENADA S 12 dokonała oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborze 1/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wnioski wybrane do dofinansowania zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, gdzie prowadzone będzie postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy oraz podpisanie umowy o dofinansowanie (termin na rozpatrzenie wniosku do 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków przez LGD – z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzupełnienia wniosku).

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny projektów wszyscy Wnioskodawcy otrzymają za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej (listy polecone).

Dane osobowe na listach zostały zanonimizowane na potrzeby upublicznienia informacji o wynikach oceny i wyboru operacji