Informujemy, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w naborach nr 3 i 4 /2022 rozpocznie się 9 listopada 2022 r. o godzinie 13.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12.